• heo    hoe kan ikeen nieuwe teks inspreken zo als wij zijn nu niet berijkbaar geef naam enz enz fam.baeten@hetnet.nl

    Gesteld op 6-7-2011 om 16:24 in forum KPN chicago 700s Misbruik melden
    • Dat is ook mijn vraag. Ik heb een Chicago 750 en heb 3 jaar voor het laatst ingesproken maar hij moet veranderd worden en ik weet niet meer hoe ik dat toen gedaan heb. Wie kan mij helpen. IloveYou2666@live.nl Alvast bedankt voor de moeite. Geantwoord op 17-5-2014 om 20:41

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info