• We hebben een Inventum boiler EDR 120.
  Binnenkort gaan we onze keuken renoveren.
  Mijn vraag: ik wil de waterhoofdkraan afsluiten.
  Wat moet ik bij de boiler doen? ik zie wel een toevoer leiding die je kan afsluiten.
  Maar ik zie geen kraan om het warmwater af te sluiten. (stroom hele inhoud warmwater weg?)
  Of zit er een soort vacuum beveiliging die het automatisch het warmwater afsluit?
  Mijn dank alvast voor de Tip
  Danny

  Gesteld op 16-7-2020 om 17:06 in forum Inventum EDR Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info