• heeft deze inventum boiler een thermostaat. ik krijg t ieder dat mijn boiler constant aan staat.

    Gesteld op 29-4-2020 om 21:52 in forum Inventum EDR Misbruik melden
    • Mijn Inventum EDR boiler heeft een interne thermostaat en deze moet in NL minimaal zijn afgesteld op 55-60 ° ivm Legionella bacterie. Dag en nacht slaat de boiler idd steeds aan om water op deze min. temperatuur te houden. Voorop mijn boiler zit ook nog een thermostaatknop waarmee je de temperatuur zelf in stappen naar 80° kunt verhogen, om bv. na gebruik van veel water sneller op te warmen. Ikzelf zet de schakelaar in de meterkast 'snachts uit en 'smorgens vroeg weer aan. Bespaart aanzienlijk op de kosten. Geantwoord op 2-5-2020 om 00:00

      Waardeer dit antwoord (26) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info