• Ik heb een besta tv meubel gekocht, met een druk en open systeem. Dat is een nieuw systeem sinds december 2016. Nu gaan de lades niet goed open en dicht, als ik er tegen aan duw gaat de la vaak niet open en als ik de la sluit, gaat vaak 1 van de zijkanten niet goed dicht. Ik heb 4 lades, die alle 4 niet goed werken.

    Gesteld op 23-2-2017 om 17:02 in forum Ikea Besta Kast Misbruik melden
    • Ik ben inmiddels terug geweest naar ikea en het blijkt een slechte batch geweest te zijn. Ik heb nu nieuwe en die werken wel. Alleen jammer dat ik daar 2x50km voor heb moeten rijden... Geantwoord op 3-4-2017 om 13:29

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info