• Als ik mijn navigatie op start begint hij altijd in frankrijk.als ik dan mijn huidige adres in toets dan blijft het nav systeem aangeven dat ik in frankrijk zit .hoe krijg in dat weer goed?

  Gesteld op 25-8-2015 om 14:08 in forum Igo 8 Igo 8 Misbruik melden
  • Open je sys.txt file met bijv kladblok
   zoek daarin naar het deel dat begint met [gps] en voeg daar de volgende 2 zinnen aan toe
   ;default_latitude=xx.xxxxx
   ;default_longitude=y.yyyyyy

   tip : zoek de xx.xxxx en y.yyyyy waarde van je thuisadres in google streetview, staan in de balk bovenin je scherm

   Iedere keer dat je iGO8 dan opstart, start hij dat voor je deur. Geantwoord op 13-11-2015 om 10:14

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info