• Ik heb een hele tijd terug 2 programma's ingesteld op dagelijkse opname.Volgens de handleiding kan ik dat eindigen door de toets opt+.Maar ik krijg die hoofmappen niet geannuleerd.Dus de opname's blijven elke dag doorgaan.Wat doe ik niet goed?

  Gesteld op 13-3-2019 om 12:47 in forum Humax iHDR 5200C Misbruik melden
  • De opnames kun je stoppen door naar de Guide te gaan en vervolgens op de gele toets te drukken. Daar zie je deze staan en kun je ze verwijderen. Op de andere manier verwijder je alleen maar de mappen en die komen nu ook weer terug omdat de opnames niet zijn gestopt.

   Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 13-3-2019 om 16:34

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info