• Hoe kan ikprogramma’s die op een usb drive staan en zijn opgenomen via een aangesloten humax 5050c op een computer afspelen?
  Waarom zijn de opnames op de usb drive opgenomen via een humax 5050c niet uitwisselbaar met een humax 5300 en visa versa?

  Gesteld op 6-5-2021 om 00:27 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Daar is een programmatje voor nodig. Kijk hiervoor even op het web, omdat er verschillende mogelijkheden zijn, voor tevens verschillende PC's met bv. Windows 7 en 10.

   Opnames vanaf een bepaald type zijn doorgaans niet afspeelbaar op een ander model. Dit is een standaard die destijds is toegepast en waarmee je helaas zal moeten leven.

   Ondersteuning HUmax/Quantis electronics. Geantwoord op 7-5-2021 om 00:13

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info