• Mijn broodbakmachine wil niet meer draaien.

    Gesteld op 6-3-2015 om 13:58 in forum Home electronic Broodbakmachine Misbruik melden
    • Die van mij draait te motor wel maar de twee deegbladen niet meer rond maar bewegen een klein beetje. Ik kan wel met de hand de deegbladen ronddraaien dus zitten ze niet vast gelopen. Wel liggen er een paar donker groene stukjes rubber onder dus denk ik dat het een snaar aandrijving heeft die er of scheef op zit of vast gelopen. Heeft iemand hier een antwoord op? Geantwoord op 3-11-2016 om 01:27

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info