• Na updaten van de kaarten start het apparaat wel. Het scherm met de 4 hoofdkeuzes wordt zichtbaar. Bij indrukken van de navigatietoets wordt het scherm met het mireo logo even zichtbaar maar de kaarten komen niet tevoorschijn. Het apparaat gaat weer terug naar het hoofdscherm

  Gesteld op 14-6-2019 om 23:18 in forum Grundig M5 Misbruik melden
  • Ik had ook zoiets. Hij bleef staan bij de 4 hoofdkeuzes; ik kreeg er geen leven in. Ik probeerde na 2 dagen toch nog maar eens en, o wonder, hij begon toch te werken en
   bleef dat doen, nu al een jaar. Mijn conclusie, ook na het lezen van meer dan 50 erva-
   ringen, is dat er bij fabricatie en verkoop geen interne minimale kwaliteitseisen zijn en
   dat er blijkbaar markt is voor gadgets die, zoals iemand zei, 'geen drol kosten' . Er zijn
   ook fietsen in de handel voor 98 Euro en horloges voor 3,50. Dan wel met garantie 'van
   hier tot de deur'. Misschien moeten we wat meer in de spiegel kijken.
   Geantwoord op 15-6-2019 om 06:54

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info