• Heb een Grundig GPS gekocht, heb hem 8 uur opgeladen en toen aangezet, maar niets alleen icoontjes. HIJ DOET HET NIET ook niet als ik op het icoon navigatie druk. Wat doe ik verkeerd?

  Gesteld op 11-6-2019 om 16:19 in forum Grundig M5 Misbruik melden
  • ... heb je al geprobeerd met het pennetje ( zit opzij verstopt ) te resetten ? ...
   even power eraf wil ook wel eens helpen, maar soms helpt niets anders dan pro-
   beren of ze hem terugnemen in de winkel ( ze zijn wettelijk verplicht tot reparatie
   of een andere of een nieuwe of geld terug ) ... er zijn overigens veel probleem-
   gevallen met deze dingen ... succes ! .... Geantwoord op 11-6-2019 om 22:22

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info