• Ik heb een Oregon 450t. Wanneer de stroomkabel inzit werkt alles perfect.
  Wanneer ik echter op batterijen wil werken (zowel heroplaadbare/alkaline/lithiumbatterijen) en ik probeer deze aan te zetten, krijg ik niets op mijn scherm.
  Is er een connectieprobleem met de batterijen? Of wat kan het probleem zijn?

  Gesteld op 12-9-2019 om 16:48 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden
  • Het enige dat ik kan bedenken is dat één batterij of allebei verkeerd om in het compartiment zitten. Plus en min verwisseld dus. Geantwoord op 13-9-2019 om 18:10

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info