• hoe groot mag het geheugen kaartje voor de oregon 450 zijn

  Gesteld op 31-8-2019 om 18:28 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden
  • Garmin geeft aan dat er maximaal 16 GB SD kaart geplaatst kan worden. Voor een gemiddelde gebruiker is 4 of 8 GB voldoende. Dit hangt voornamelijk af welke kaarten je gebruikt.
   SD-kaarten met hoge snelheden heeft geen zin, daar wordt het apparaat niet sneller van. Het kan zelfs zijn dat een geheugenkaart te snel is en daardoor niet goed werkt. Neem een standaard snelheid voor de grootte van de kaart. Meestal zal dit class 4 zijn. Van een grotere SD-kaart wordt het toestel niet langzamer. Als je veel kaarten op de geheugenkaart zet kan het toestel bij het opstarten iets langzamer worden, tijdens gebruik zal je hier niets van merken.
   Geantwoord op 2-9-2019 om 20:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info