• hoe schakel ik zoeken naar satellieten weer in op oregon 450

  Gesteld op 5-11-2017 om 11:24 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden
  • Misschien proberen via "Stel in" "Systeem" "GPS" "Normaal"?
   Anders geen idee want ik vermoed dat de gps automatisch naar satellieten zoekt na het aanzetten? Geantwoord op 5-11-2017 om 13:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Probeer eens de batterijen eruit te halen en na 10 à 15 seconden ze weer terug te plaatsen en de Oregon van scratch te laten opstarten. Geantwoord op 5-11-2017 om 14:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info