• Af en toe valt mijn Edge plots uit tijdens het rijden. Bij heropstart flikkert er aan het pijltje op het toestel een vraagteken. Blijkbaar het noorden kwijt. Na een tiental minuten werkt alles terug, maar de ritgegevens zijn verdwenen.

  Gesteld op 29-7-2019 om 11:57 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • over het uitvallen weet ik niets
   het vraagteken in het pijltje is dat er op deze (laatstgekende) locatie (nog) geen satelietverbinding is.
   het vraagteken verdwijnt als de satelietverbinding in orde is, na die 10 minuten blijkbaar. Geantwoord op 30-7-2019 om 11:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info