Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
FRITZ!WLAN Repeater N/G
3
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ............................................................................... 3
Symbolen en accentuering ............................................................. 5
Aansluiten en bediening .......................................................... 6
1 Beveiliging en gebruik .................................................................... 6
2 FRITZ!WLAN Repeater N/G ............................................................. 7
2.1 Inhoud van de verpakking ......................................................................... 8
2.2 Voorwaarden voor gebruik ....................................................................... 8
3 Opstarten ....................................................................................... 9
3.1 Aansluiten op het lichtnet ......................................................................... 9
3.2 De display van de FRITZ!WLAN Repeater .................................................. 9
3.3 Verbinden met een Access Point (toegangspunt) ................................... 10
4 Bediening van de FRITZ!WLAN Repeater ...................................... 14
4.1 Bediening via de display van de FRITZ!WLAN Repeater .......................... 14
4.2 Bediening via een browser op de computer ........................................... 15
5 Muziek op het netwerk met de FRITZ!WLAN Repeater ................ 16
5.1 Programma voor de Audio Bridge ........................................................... 16
5.2 Een stereo-installatie aansluiten ............................................................. 17
5.3 Radio aansluiten .................................................................................... 17
6 Storingen oplossen ....................................................................... 19
6.1 De voeding controleren .......................................................................... 19
6.2 Beperkte toegang ................................................................................... 19
6.3 Er kan geen WLAN-verbinding worden gemaakt .................................... 20
6.4 Registratie niet mogelijk ......................................................................... 22
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goede morgen,
  Ben in het bezit van een fritz wlan repeater 1160.
  Omdat hij niet meer het signaal versterkte ben ik teruggegaan naar de fabrieksinstellingen.
  Nu maakt hij een koppeling met een andere router waardoor hij mijn signaal niet meer versterkt en zegt dat deze router (van een niet bekend persoon )
  beveiligd is en daardoor geen signaal meer ontvangt en versterkt.
  Kan ik handmatig het ip adres veranderen zodat hij mijn signaal ontvangt en ook weer versterkt.
  De lampjes power en wlan branden en verder ook met het langer indrukken van WPS doet hij niets

  met vriendelijke groet

  Johan
  Gesteld op 13-11-2017 om 08:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is het modem van hetzelfde merk? Ik herken deze situatie uit eigen ervaring. Een Ziggo modem en een ander merk repeater gaan niet altijd samen. Indien de repeater (in dit geval de Wlan) een signaal opmerkt van eenzelfde merk modem/router in de buurt, zal hij geneigd zijn over te schakelen op/te zoeken naar dat signaal. Dus op te lossen door de modem/routergegevens van die betreffende buurman te vragen....?? Geantwoord op 30-11-2017 om 08:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wachtwoord netwerk ?
  Ik wil verbinding maken met Wifi netwerk
  FRITZ!WLAN Repeater N/G
  Dan moet ik een wachtwoord invullen maar heb div wachtwoorden geprobeerd, WLAN Network Key, 16 cijferig wachtwoord en wachtwoord van eigen netwerk,, maar werk alle niet , kan ik ergen wacht woord opvragen ? Gesteld op 25-8-2013 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fritz WLAN REPEATER N-G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fritz WLAN REPEATER N-G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info