Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
Installatie en
bediening
FRITZ!WLAN Repeater N/G
Meer bereik voor elk draadloos netwerk
Installatie en
bediening
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie enen Installatie bediening bediening

Pagina 2
Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven software zijn auteursrechtelijk beschermd. AVM verleent hierbij een niet-exclusief recht voor het gebruik van de software die uitsluitend wordt geleverd in het zgn. objectcode formaat. Met deze licentie mag voor backup doeleinden één kopie van de software worden gemaakt. AVM behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan de gebruiker worden overgedragen. Zonder vooraf

Pagina 3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................................... 3 Symbolen en accentuering ............................................................. 5 Aansluiten en bediening ..........................................................6 1 Beveiliging en gebruik .................................................................... 6 2 FRITZ!WLAN Repeater N/G............................................................. 7

Pagina 4
Inhoudsopgave 6.5 6.6 6.7 Microsoft WLAN Service (WZC) wordt niet ondersteund .......................23 Geen hogere communicatiesnelheid mogelijk ........................................23 Interferentie tijdens audio-uitvoer .........................................................24 Productdetails en overige handige informatie ....................... 25 1 Productdetails .............................................................................. 25 1.1 1.2 1.3 1.4 Te

Pagina 5
Symbolen en accentuering Symbolen en accentuering In de onderstaande hoofdstukken worden de symbolen en accentueringen uitgelegd die in de rest van deze handleiding worden gebruikt. Dit symbool geeft een handige aanwijzing aan voor het werken met de FRITZ!WLAN Repeater. Dit symbool geeft een belangrijke instructie aan die in acht moet worden genomen om storingen te voorkomen. In de onderstaande tabel wordt de accentuering uitgelegd die in deze handleiding wordt gebruikt. Accentueri

Pagina 6
Beveiliging en gebruik. I Aansluiten en bediening 1 Beveiliging en gebruik Waar u op moet letten Veiligheidsinstructies Tijdens het werken met de FRITZ!WLAN Repeater N/G, moeten de volgende veiligheidsinstructies in acht worden genomen om uzelf en de FRITZ!WLAN Repeater te beschermen. Installeer de FRITZ!WLAN Repeater niet tijdens onweer. Koppel de FRITZ!WLAN Repeater tijdens onweer los van het lichtnet. Zorg er voor dat er geen vloeistoffen in de FRITZ!WLAN Repeater ter

Pagina 7
FRITZ!WLAN Repeater N/G 2 Overzicht van de FRITZ!WLAN Repeater N/G De FRITZ!WLAN Repeater vergroot het bereik van uw draadloze netwerk. Om het bereik van het netwerk te vergroten wordt de FRITZ!WLAN Repeater met slechts enkele stappen in het draadloze netwerk opgenomen om er voor te zorgen dat: internettoegang mogelijk wordt voor computers die zich aan de rand of buiten het bereik van uw toegangspunt bevinden een mediaontvanger kan worden aangesloten om televisie te kunnen ontvang

Pagina 8
Inhoud van de verpakking 2.1 Inhoud van de verpakking Bij de FRITZ!WLAN Repeater N/G worden de volgende onderdelen in der verpakking meegeleverd: FRITZ!WLAN Repeater N/G gedrukte verkorte handleiding 2.2 Voorwaarden voor gebruik Voor gebruik van de FRITZ!WLAN Repeater dient u over het volgende te beschikken: WLAN toegangspunt in dat voldoet 802,11b/g/a/n (draft 2,0) en 2,4 of 5 GHz aan IEEE Voor WPS functionaliteit: een WPS-compatibel WLAN toegangspunt dat is voorzi

Pagina 9
Verbinding maken met behulp van WPS 3 Opstarten Aansluiten en verbinden van de FRITZ!WLAN Repeater In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd: de FRITZ!WLAN Repeater aansluiten op het lichtnet de display van de FRITZ!WLAN Repeater De FRITZ!WLAN Repeater verbinden met een toegangspunt (access point) Let op de aanvullende informatie in het hoofdstuk “Beveiliging en gebruik” op pagina 6. 3.1 Aansluiten op het lichtnet De FRITZ!WLAN Repeater aansluiten op een stopc

Pagina 10
Verbinding maken met behulp van WPS Touch Point Midden Links Rechts Functie de weergegeven functie activeren terug / naar een bovenliggend menu vooruit / meer opties FRITZ!WLAN Repeater: Touch points op de display 3.3 Verbinden met een Access Point (toegangspunt) Om het bereik van uw netwerk te vergroten, sluit u de FRITZ!WLAN Repeater via een draadloze verbinding aan op het WLAN toegangspunt. U kunt daarbij kiezen voor een van de drie mogelijkheden om een draadloze verb

Pagina 11
Verbinding maken met behulp van WPS Handmatig verbinden (pagina 13) Wanneer deze mogelijkheden in uw situatie niet geschikt zijn, is het mogelijk om de verbinding handmatig te maken. Verbinding maken met behulp van WPS Eisen Om de FRITZ!WLAN Repeater met behulp van WPS te verbinden met uw WLAN, moet de apparatuur voldoen aan de volgende eisen: Alle relevante apparatuur moet WPS ondersteunen en WPS moet zijn ingeschakeld. Het toegangspunt moet encryptiestandaard ondersteunen.

Pagina 12
Verbinding maken met behulp van WPS 5. Druk nu binnen twee minuten op de WLAN toets op de FRITZ!Box. Houd de toets ingedrukt tot de LED “WLAN” gaat knipperen. Houd de toets ca. 6 sec. ingedrukt. 6. De FRITZ!WLAN Repeater en de FRITZ!Box zullen nu automatisch met elkaar worden verbonden. De FRITZ!WLAN Repeater neemt automatisch de beveiligingsinstellingen van de FRITZ!Box over en toont vervolgens de informatie over de WLAN-status (antenne icoon) wanneer de verbinding is g

Pagina 13
Bediening via een browser op de computer Verbinden met behulp van de Online Wizard: Om de FRITZ!WLAN Repeater voor het eerst te verbinden zonder gebruik te maken van de WPS-functie, moet uw WLAN adapter WPA encryptie ondersteunen. Voor WLAN verbindingen met toegangspunten die geen WPS ondersteunen kunt u gebruik maken van de online wizard. Volg hiervoor de volgende stappen: 1. Open de browser op uw computer. 2. Voer “www.avm.de/en/repeater” in op de adresregel van de browser.

Pagina 14
Bediening via een browser op de computer 4 Bediening van de FRITZ!WLAN Repeater De basisfuncties van de FRITZ!WLAN Repeater, bijvoorbeeld, de geluidsfunctie in- en uitschakelen, kunnen voor maximaal comfort op het apparaat zelf worden ingesteld. De geavanceerde instellingen van de FRITZ!WLAN Repeater kunnen via een browser op uw PC worden geconfigureerd. Volg hiervoor de volgende stappen. 4.1 Bediening via de display van de FRITZ!WLAN Repeater Voor de basisinstellingen worden o

Pagina 15
Bediening via een browser op de computer Icoon 4.2 Beschrijving Zoeken Icoon Beschrijving WLAN veldsterkte Firmware update Fabrieksinstellingen Display 's nachts Display tijdens standby Bediening via een browser op de computer De FRITZ!WLAN Repeater kan via een browser op uw PC worden bediend. Dit betekent dat u de configuratie van uw FRITZ!WLAN Repeater kunt instellen vanaf elke computer die is verbonden met de FRITZ!WLAN Repeater of het toegangspunt. 1. Op

Pagina 16
Productdetails 5 Muziek op het netwerk met de FRITZ!WLAN Repeater Met de FRITZ!WLAN Repeater kunt u op de stereo-installatie luisteren naar muziekbestanden of FM-radio vanaf de computer. De stereo-installatie wordt met een kabel (digitaal/analoog) op de FRITZ!WLAN Repeater aangesloten. Een FM-radio ontvangt de muziek van de miniatuur FM-zender in de FRITZ!WLAN Repeater. Om uw computer te configureren voor het afspelen van muziekbestanden via de FRITZ!WLAN Repeater, moet u eerst het

Pagina 17
Productdetails 5.2 Een stereo-installatie aansluiten Voer de volgende stappen uit om een stereo-installatie aan te sluiten op de FRITZ!WLAN Repeater: 1. U dient een analoge of een digitale (optische) verbindingskabel aan te schaffen (deze wordt niet meegeleverd). 2. Sluit uw stereo-installatie met behulp van deze kabel aan op één van de twee aansluitingen op de FRITZ!WLAN Repeater. Hiermee is de aansluiting van de stereo-installatie op de FRITZ!WLAN Repeater afgerond. Aan

Pagina 18
Productdetails 5. Klik op “Start Frequency Search” of maak gebruik van de cursortoetsen om een frequentie te kiezen. 6. Stel dezelfde frequentie in op uw radio. 7. Bevestig door op “Apply” te klikken. Hiermee is de aansluiting van de radio op de FRITZ!WLAN Repeater afgerond. Aansluiten van een radio op de FRITZ!WLAN Repeater FRITZ!WLAN Repeater N/G 1 8

Pagina 19
Productdetails 6 Storingen oplossen Hulp bij storingen Wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van de FRITZ!WLAN Repeater kunt u proberen om deze zelf op te lossen door gebruik te maken van de onderstaande informatie. 6.1 De voeding controleren De display van de FRITZ!WLAN Repeater blijft donker. Mogelijke oorzaak De FRITZ!WLAN Repeater krijgt geen stroom. Oplossing Controleer of de FRITZ!WLAN Repeater correct is aangesloten. Controleer of het stopcontact waar de FR

Pagina 20
Productdetails Controleer de TCP/IP instellingen. Raadpleeg de documentatie van uw WLAN toegangspunt voor verdere informatie. Mogelijke oorzaak De apparaten zijn niet ingesteld op TCP/IP. Oplossing Controleer de netwerkverbinding van de netwerkkaart in het betrokken apparaat. Raadpleeg de documentatie van uw WLAN toegangspunt voor verdere informatie. Mogelijke oorzaak Er is een firewall actief op de apparaten Oplossing Configureer de firewall om toegang tot het netwerk mogelijk te

Pagina 21
Productdetails De beveiliging van uw toegangspunt is ingesteld op WEP. WPS kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met WPA/WPA2 encryptie. Oplossing Stel de beveiliging van uw toegangspunt via de gebruikersinterface in op WPA/WPA2. Mogelijke oorzaak De WLAN functie op uw toegangspunt is uitgeschakeld. Oplossing Schakel de WLAN functie in. Er kan geen WLAN verbinding tussen de FRITZ!WLAN Repeater en de computer worden gemaakt. Mogelijke oorzaak De WLAN adapter op de computer

Pagina 22
Productdetails Om de FRITZ!WLAN Repeater voor het eerst te verbinden zonder gebruik te maken van de WPS-functie, moet uw WLAN adapter WPA/WPA2 encryptie ondersteunen. Controleer welk type encryptie (beveiliging) uw WLAN adapter ondersteunt en stel WPA/WPA2 in als beveiligingsmethode op uw WLAN adapter. Mogelijke oorzaak De FRITZ!WLAN Repeater en uw WLAN adapter kunnen niet via WPS met elkaar worden verbonden. Oplossing De WPS-functie van de FRITZ!WLAN Repeater kan uitsluitend worden

Pagina 23
Productdetails Stel het SSID in op “visible” (zichtbaar). Het SSID moet zichtbaar zijn om via WPS verbinding te maken. Na correcte registratie kunt u het SSID van het toegangspunt weer instellen op "hidden" (verborgen). 6.5 Microsoft WLAN Service (WZC) wordt niet ondersteund Er kan geen WLAN verbinding met de FRITZ!WLAN Repeater worden gemaakt via de Microsoft WLAN Service (WZC) in Windows XP met Service Pack 2. Mogelijke oorzaak Mogelijk is de benodigde patch voor WPA2 (IEEE 80

Pagina 24
Productdetails 6.7 Interferentie tijdens audio-uitvoer De audio-uitvoer is overgemoduleerd of de muziek klinkt sterk vervormd. Mogelijke oorzaak De hoofdtelefoon is direct aangesloten op de 3,5 mm jackplugaansluiting. Deze stereo-aansluiting is geen regelbare line-out aansluiting. Oplossing Sluit de FRITZ!WLAN Repeater aan op de line-in aansluiting van uw ontvanger (resp. de versterker) of maak gebruik van de miniatuur RM zender van de FRITZ!WLAN Repeater om het audiosignaal dir

Pagina 25
Productdetails II Productdetails en overige handige informatie 1 Productdetails FRITZ!WLAN Repeater N/G In dit hoofdstuk worden nadere productdetails omschreven zoals de technische gegevens, de CE verklaring van conformiteit en instructies voor het afvoeren van uw FRITZ!WLAN Repeater N/G. 1.1 Technische specificaties Fysieke specificaties Afmetingen (b x h x d) ca. 101 x 76 x 76 mm Voedingsspanning: 230 V / 50 Hz Totale stroomopname: ca. 4,5 W Aanrakingsgevoelige LED m

Pagina 26
Gebruikersinterface en display Gebruikersinterface en display Instellingen en statusmeldingen via een browser op een verbonden computer Aanrakingsgevoelige LED matrix voor bediening, weergave van de verbinding, activiteit en status 1.2 Afvoeren Elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden van huishoudelijk afval worden afgevoerd. Etikettering van elektrisch en elektronisch afval In overeenstemming met de Europese regelgeving en de richtlijnen voor elektrische en

Pagina 27
CE verklaring van conformiteit 1.3 CE verklaring van conformiteit De fabrikant AVM GmbH Alt-Moabit 95 D-10559 Berlin Verklaart hierbij dat dit product FRITZ!WLAN Repeater N/G Type: WLAN repeater is gefabriceerd in overeenstemming met de volgende richtlijnen: 1999/5/EC R&TTE richtlijn: catieapparatuur radio- en telecommuni- 2004/108/EC EMC richtlijn: elektromagnetische compatibiliteit 72/23/EEC Laagspanningsrichtlijn: elektrische apparatuur ontworpen voor gebruik m

Pagina 28
Fabrieksgarantie 1.4 Fabrieksgarantie Op het product in originele staat wordt een fabrieksgarantie gegeven van 5 jaar. De garantieperiode vangt aan op de datum van aanschaf door de eerste eindgebruiker. De geldigheid van de garantieperiode kan worden aangetoond door het overleggen van de originele factuur of een vergelijkbaar document. Deze garantie vormt geen beperking van garantierechten die in een verkoopcontract zijn overeengekomen of andere wettelijk vastgelegde rechten. Defe

Pagina 29
De beveiligingsstandaard 2 Meer over WLAN AVM en WLAN WLAN (Wireless Local Area Network) is een draadloze (radiografische) technologie waarmee netwerken verbinding kunnen maken met internet zonder de noodzaak om kabels aan te leggen. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers gebruik maken van een enkele draadloze verbinding. 2.1 Standaarden De WLAN standaarden IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (op basis van het voorlopig ontwerp van 2.0 van de standaard) en I

Pagina 30
De beveiligingsstandaard Om met elkaar te kunnen communiceren, moeten de FRITZ!WLAN Repeater en het WLAN toegangspunt op dezelfde frequentieband zijn ingesteld. Bereik Het bereik binnen een WLAN hangt sterk af van de volgende factoren: de gebruikte WLAN adapter de bouwtechnische omstandigheden de intensiteit van het radioverkeer op dezelfde frequentieband. Activiteiten van andere WLAN netwerken, magnetrons of Bluetooth zenders (mobiele telefoons). de opstelling en locatie van de

Pagina 31
De beveiligingsstandaard IEEE 802.11n Deze standaard maakt hogere communicatiesnelheden mogelijk. De FRITZ!WLAN Repeater ondersteunt 802.11n op de 2,4- GHz band of, indien gewenst, ook op de 5 GHz band. Door de modulatie en de gebruikte antennetechnologieën zoals MIMO (Multiple Input, Multiple Output) kan veel effectiever dan met andere standaarden gebruik worden gemaakt van de volledige beschikbare frequentieband. Gebruik van de 802.11n standaard — en daardoor de beschikbaarheid van

Pagina 32
Frequentiebanden 2.2 Beveiliging Beveiliging is van het grootste belang bij draadloze netwerken. Radiosignalen kunnen buiten het kantoor of de woning worden ontvangen en worden misbruikt voor criminele doeleinden. Het is daarom van belang dat onbevoegde gebruikers zich niet kunnen aanmelden op een WLAN of gebruik kunnen maken van gedeelde internetverbindingen of andere gedeelde netwerkbronnen. De FRITZ!WLAN Repeater maakt daarom gebruik van de beveiligingsinstelling van de FRITZ

Pagina 33
Frequentiebanden 2.3 Frequentiebanden WLAN maakt gebruik van de frequentiebanden rond 2,4 GHz in de ISM band of, de frequentieband rond 5 GHz. Om met elkaar te kunnen communiceren, moeten de FRITZ!WLAN Repeater en het WLAN toegangspunt op dezelfde frequentieband zijn ingesteld. 2,4-GHz frequentie band Op de 2,4-GHz frequentieband werkt WLAN op dezelfde manier als Bluetooth, magnetrons en verschillende andere apparaten zoals sommige draadloze telefoons, speelgoed met radiogra

Pagina 34
Frequentiebanden 5 GHz frequentie band De FRITZ!WLAN Repeater kan alternatief ook werken op de 5 GHz band. Deze frequenties worden veel minder vaak gebruikt dan de meer gangbare 2,4 GHz frequentieband. Voorwaarde voor gebruik van de 5 GHz band is dat alle WLAN adapters in het netwerk deze band ondersteunen conform de IEEE 802.11a of IEEE 8002.11n standaard. Bandbreedte Op beide frequentiebanden kunt u kiezen tussen een kanaalbandbreedte van 20 MHz of 40 MHz (uitzondering: kanaa

Pagina 35
Frequentiebanden Toewijzing van de WLAN-kanalen in de 5-GHz band Kanaal 36 40 44 48 52 60 64 100 Frequentie (GHz) 5,18 5,20 5,22 5,24 5,26 5,30 5,32 5,50 104 5,52 FRITZ!WLAN Repeater N/G 3 5 Kanaal 108 112 116 120 128 132 136 140 Frequentie (GHz) 5,54 5,56 5,58 5,60 5,64 5,66 5,68 5,70 (alleen 20 MHz bandbreedte)

Pagina 36
Klantenservice 3 Klantenservice Hulp bij alle belangrijke services AVM helpt u bij alle vragen of problemen. Hier vindt u alle belangrijke informatie in de vorm van handleidingen, updates en ondersteuning. Microsoft Updates in veel gevallen kunnen problemen tijdens gebruik worden opgelost door de laatste versie van het Microsoft Service Pack of andere Microsoft updates te installeren. Het huidige Service Pack en de laatste updates zijn kosteloos te downloaden van via de Microsof

Pagina 37
Informatie op internet 3.2 Informatie op internet AVM biedt via de website uitgebreide informatie over uw AVM product en er worden nieuwe producten en nieuwe versies aangekondigd. Veel gestelde vragen (FAQ's) Wij streven er naar om onze producten zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Wanneer u toch problemen mocht ondervinden, is een kleine tip vaak alles wat u nodig heeft. Daarom presenteren wij een keuze uit de meest gestelde vragen. Deze FAQ's vindt u op de volgende webs

Pagina 38
Ondersteuning via het Service Team 3.4 Ondersteuning via het Service Team Wanneer u problemen mocht hebben met uw FRITZ!WLAN Repeater adviseren wij u de volgende stappen te nemen: 1. Bij vragen over het opstarten van uw FRITZ!WLAN Repeater, adviseren wij het hoofdstuk “Opstarten” vanaf pagina 9 te raadplegen. 2. Zie ook het hoofdstuk “Product details” vanaf pagina 25. 3. Bij problemen adviseren wij eerst het hoofdstuk “Storingen oplossen” vanaf pagina 19 te raadplegen. In dit hoof

Pagina 39
Ondersteuning via fax Ondersteuning via fax Indien nodig kunt u contact opnemen met AVM Support via het faxnummer: +49 (0)30 / 39 97 62 66 De volgende informatie moet (in het Engels) op de fax worden vermeld: Uw naam en adres. Een e-mail adres waar u bereikbar bent. Het serienummer van de FRITZ!WLAN Repeater. Het serienummer vindt u op de sticker aan de onderkant van de repeater. De supportmedewerker zal aan de hand van het serienummer controleren of u een geregistreerde gebruiker

Pagina 40
Glossarium Glossarium ADSL Afkorting voor Asymmetric Digital Subscriber Line Aanduiding voor een snelle dataverbinding waarbij gebruik wordt gemaakt van normale koperen kabels en met verschillende snelheden in beide richtingen (upstream van 640 Kbit/sec. en downstream tot 9 Mbit/sec.). ADSL2 Afkorting voor Asymmetric Digital Subscriber Line 2 ADSL2 (G.992.3) is een verdere ontwikkeling op basis van de ADSL norm G.992.1/G.992.2). ADSL2 biedt een veel hogere snelheid dan de eer

Pagina 41
Glossarium Alias Alias betekent verschillend, anders en "ook bekend als". Een alias is vaak een kort, pakkend alternatief voor een lange, ingewikkelde tekenreeks. Bijvoorbeeld, de echte naam van de gebruiker J.Smith@my-internetprovider.com in plaats van de reeks 030123456@my-internetprovider.com. De naam J.Smith functioneert hier als alias voor 030123456. Context Menu Het contextmenu is een menu dat normaal niet zichtbaar is. Het contextmenu wordt geopend wanneer u met de recht

Pagina 42
Glossarium draait op elke computer. De service leest de domeinnaam die door de gebruiker wordt ingevoerd en overlegt met de bekende DNS server over het bijbehorende IP-adres. Wanneer de DNS server het adres niet zelf kan oplossen, kan de server bij andere DNS servers navragen (DNS resolution). Wanneer de Domain Name Service negatieve informatie van de DNS server (domain name not known), ontvangt, kan er een aanvraag worden verzonden aan andere DNS-servers of wordt er een bijbehorende

Pagina 43
Glossarium server te sturen wanneer het IP-adres verandert. Behalve gedurende een paar seconden tussen het opzeggen van het oude IP-adres en het registreren van het nieuwe IP-adres, is de computer altijd te bereiken op de opgegeven domeinnaam. Dynamisch IP-adres Een dynamisch IP-adres geldt slechts gedurende één internetof netwerksessie. Elke computer die met internet is verbonden moet een uniek IP-adres hebben. Omdat er slechts een beperkt aantal IPadressen beschikbaar is, moet er z

Pagina 44
Glossarium Sommige Firewalls maken daarnaast gebruik van aanvullende maatregelen zoals IP maskeringen en NAT om het dataverkeer te scheiden tussen intern en extern netwerkverkeer. Zeer effectieve Firewalls gaan nog verder in het analyseren en beoordelen van de inhoud van de pakketten en filteren aan de hand van vooraf opgestelde regels. Bij dergelijke technieken kan gebruik worden gemaakt van bv. een Stateful Packet Inspection Firewall. Firmware FTP De firmware wordt opgeslagen

Pagina 45
Glossarium Wanneer alle pakketten die niet binnen het lokale netwerk kunnen worden afgeleverd via dezelfde gateway naar de ontvangers moeten worden verzonden, moet het adres van de gateway als standaard gateway worden opgeslagen in de netwerkinstellingen van de computer. Een dergelijke gateway wordt voor de computer automatisch bepaald door het besturingssysteem of de inbelsoftware wanneer de IDSN- of DSL-controller verbinding maakt met internet. Wanneer er voor de internetverbinding

Pagina 46
Glossarium Het IP-adres bestaat uit vier groepen van drie cijfers (bv. 192.168.178.247). Elke groep cijfers kan een waarde hebben van 000 tot 255. Elk IP-adres bestaat uit twee delen: het netwerkadres en het hostadres. Deze twee delen kunnen alleen uit het IP-adres worden uitgelezen wanneer er ook een subnetmasker is opgegeven. IP-adressen kunnen openbaar of privé zijn en kunnen vast of dynamisch worden toegewezen. Zie de resp. artikelen in het glossarium voor verdere informatie. IP

Pagina 47
Glossarium Openbaar IP-adres Privé IP-adres Een openbaar IP-adres is een IP-adres dat geldig is op internet. Elke computer of router die met internet is verbonden moet een uniek IP-adres hebben. Dit adres wordt normaal gesproken dynamisch bepaald in overleg met de Internet Service Provider wanneer er verbinding met internet wordt gemaakt door middel van een inbelverbinding. De Internet Service Provider wijst het IP-adres aan de computer of router toe voor de duur van de sessie.

Pagina 48
Glossarium Voorbeeld 1 Netwerkadres van het subnet: Adres van de computer in het subnet: IP-adresruimte binnen het subnet: 192.168.178.0 192.168.178.247 192.168.178.0 192.168.178.255 De IP-adressen 192.168.1780 en 192.168.178.255 zijn gereserveerd. Dit betekent dat de adressen van 192.168.178.1 tot 192.168.178.254 beschikbaar zijn om aan computers te worden toegewezen. Er kunnen dus maximaal 254 computers in het subnetwerk worden opgenomen. Voorbeeld 2 IP-adres: 192.

Pagina 49
Glossarium Subnetwerk TCP/IP Update Upload UPnP Vast IP-adres Een lokaal IP netwerk kan bestaan uit één subnetwerk of worden onderverdeeld in een aantal subnetwerken. De verdeling in subnetwerken vindt plaats bij het configureren van het lokale IP netwerk. De subnetwerken van een lokaal IP netwerk zijn ook IP netwerken. Afkorting voor Transmission Control Protocol / Internet Protocol TCP/IP is de “taal” van het internet TCP/IP wordt gebruikt om een reeks protocollen aan

Pagina 50
Index Index A F accentuering .................................... 5 access point (toegangspunt) verbinden met ................ 10, 11 afvoeren......................................... 26 elektrische apparatuur ......... 26 elektronische apparatuur ..... 26 audio bridge ................................... 16 auteursrechten ................................ 2 fabrieksinstellingen netwerknaam .......................... 32 fabrieksgarantie ................................ 28 fa

Pagina 51
Index systeemeisen verbinden met behulp van WPS ....... 11 K kennisgeving, juridische ................................... 2 Klantenservice .................................. 36 T muziek vanaf de computer afspelen ..... 16 muziek weergeven ............................ 16 technische specificaties .................... 25 fysieke eigenschappen ............... 25 touch points (aanrakingsgevoelige punten) ............................................... 9 N U M netwer
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo, is er al een handleiding voor de AVM FRITZ!WLAN Repeater 1160.
  Bedankt op voorhand voor uw antwoord
  Gesteld op 11-7-2016 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedendag ik heb een Fritz repeater 1750E gekocht , en zit draad loos in stopcontact , maar wel WiFi ontvangst maar kan er niks mee , is het beter om met een kabel te versterken gr d Gesteld op 3-6-2016 om 19:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HOE KOM IK AAN WACHTWOORD VAN FRITZ WLAN REPEATER 1160 Gesteld op 11-3-2016 om 19:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik heb een fritz wlan repeater n/g. Hij heeft het altijd gedaan, maar is er sinds een tijdje mee opgehouden. Nou is dit wel vaker gebeurd, maar dan resette hij zich door bijvoorbeeld even de stekker eruit te halen. Nu wil dit niet lukken. Als ik hem in het stopcontact stop, staat er een cirkel met 2 puntjes in het midden, en linksonder ook 2 puntjes. Nou heb ik van alles geprobeerd wat ik op het internet heb weten te vinden, maar niks werkt. Als ik de middelste puntjes inhoud, krijg ik knipperend "WPS". Wat moet ik doen? Gesteld op 14-3-2015 om 01:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wachtwoord netwerk ?
  Ik wil verbinding maken met Wifi netwerk
  FRITZ!WLAN Repeater N/G
  Dan moet ik een wachtwoord invullen maar heb div wachtwoorden geprobeerd, WLAN Network Key, 16 cijferig wachtwoord en wachtwoord van eigen netwerk,, maar werk alle niet , kan ik ergen wacht woord opvragen ? Gesteld op 25-8-2013 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fritz WLAN REPEATER N-G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fritz WLAN REPEATER N-G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info