Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
Installatie en
bediening
FRITZ!WLAN Repeater N/G
Meer bereik voor elk draadloos netwerk
Installatie en
bediening
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo, is er al een handleiding voor de AVM FRITZ!WLAN Repeater 1160.
  Bedankt op voorhand voor uw antwoord
  Gesteld op 11-7-2016 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedendag ik heb een Fritz repeater 1750E gekocht , en zit draad loos in stopcontact , maar wel WiFi ontvangst maar kan er niks mee , is het beter om met een kabel te versterken gr d Gesteld op 3-6-2016 om 19:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HOE KOM IK AAN WACHTWOORD VAN FRITZ WLAN REPEATER 1160 Gesteld op 11-3-2016 om 19:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik heb een fritz wlan repeater n/g. Hij heeft het altijd gedaan, maar is er sinds een tijdje mee opgehouden. Nou is dit wel vaker gebeurd, maar dan resette hij zich door bijvoorbeeld even de stekker eruit te halen. Nu wil dit niet lukken. Als ik hem in het stopcontact stop, staat er een cirkel met 2 puntjes in het midden, en linksonder ook 2 puntjes. Nou heb ik van alles geprobeerd wat ik op het internet heb weten te vinden, maar niks werkt. Als ik de middelste puntjes inhoud, krijg ik knipperend "WPS". Wat moet ik doen? Gesteld op 14-3-2015 om 01:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wachtwoord netwerk ?
  Ik wil verbinding maken met Wifi netwerk
  FRITZ!WLAN Repeater N/G
  Dan moet ik een wachtwoord invullen maar heb div wachtwoorden geprobeerd, WLAN Network Key, 16 cijferig wachtwoord en wachtwoord van eigen netwerk,, maar werk alle niet , kan ik ergen wacht woord opvragen ? Gesteld op 25-8-2013 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fritz WLAN REPEATER N-G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fritz WLAN REPEATER N-G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info