787201
6
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Infradark
20
NL
Montage- en bedieningsinstructies
Algemene instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door
voorafgaand aan installatie en gebruik. Bewaar
deze handleiding voor naslagdoeleinden.
Het product mag uitsluitend worden
gebruikt zoals beschreven in de montage- en
bedieningsinstructies. De garantie geldt uitsluitend
als het product wordt gebruikt op de bedoelde
manier en in overeenstemming met de instructies.
Toepassing
Infradark is een krachtige terrasstraler met
een stijlvol ontwerp van zwart geanodiseerd
aluminium en is bij uitstek geschikt voor
elegante toepassingen in de buitenlucht in
tegen de wind beschermde gebieden. De
straler voorziet in een aangename warmte
en kan worden ingesteld op 1/3, 2/3 of vol
vermogen.
Beschermingsklasse: IP55.
Plaatsing
De infraroodstralers moeten rond het te
verwarmen gebied worden geplaatst. Optimaal
comfort realiseert u als de warmte vanuit twee
richtingen wordt verdeeld. Fig.1. Een vuistregel
voor infraroodstralers uitgerust met metalen
buisvormige elementen is dat 750-1000 W/
m² de gevoelstemperatuur verhoogt met
ongeveer 10 °C. Voor afgesloten gebieden
moet de capaciteitsbehoefte worden berekend.
De aanbevolen installatie hoogten voor de
straler worden weergegeven op de introductie
pagina's.
Montage
Infradark kan worden geïnstalleerd aan een
muur of een plafond met de meegeleverde
beugels. De straler kan worden gekanteld in
een aantal vaste posities.
De straler mag niet worden afgesteld richting
het plafond of brandbaar materiaal en mag niet
worden gemonteerd in het plafond. Fig.2.
Zie de schema's op de inleidende pagina's voor
de minimale afstand.
1. Boor vier gaten in de muur/het plafond.
2. Monteer de twee beugels. Fig.3.
3. Plaats de boogvormige beugels in de speciale
rail op de bovenkant van de straler. Fig.4.
4. Lijn de gaten van de beugels uit en zet de
beugels in de gewenste hoek aan elkaar vast
met behulp van de meegeleverde bouten.
Aansluiting
IND15, IND18 en IND24 worden geleverd met
een snoer met stekker met een lengte van
1,9 meter voor aansluiting op een geaard
stopcontact. IND32 wordt geleverd met een
snoer zonder stekker met een lengte van 3
meter.
Het aansluitsnoer mag niet tegen de eenheid
rusten, aangezien het oppervlak heet wordt of
door thermische straling kan worden geraakt.
Neem contact op met een elektricien als het
snoer moet worden vervangen. Door de hoge
temperaturen in de straler moet een snoer
van het volgende type of vergelijkbaar worden
gebruikt:
IND15, IND18: H05RN-F 3x1mm²x1,9m
IIND24: H07RN-F 3x1,5mm²x1,9m
IIND32: H05SS-F 3x1,5mm²x3m.
Neem bij twijfel contact op met een elektricien.
Regelingen
De straler is uitgerust met een dimmer om
de verwarmingscapaciteit in drie stappen
aan te kunnen passen met de meegeleverde
afstandsbediening. Met de afstandsbediening
kunnen meerdere stralers worden geactiveerd.
Na iedere keer herstarten gaat het systeem
terug naar de instelling die geselecteerd was
voordat het systeem werd uitgeschakeld.
Gebruik de meegeleverde 2x 12V A23
batterijen voor de afstandsbediening. Haal
de batterijen eruit als de afstandsbediening
langere tijd niet wordt gebruikt om de
levensduur van de batterijen te verlengen.
Maak bij het vervangen van batterijen altijd
gebruik van hetzelfde type batterijen.
Het kan zijn dat de afstandsbediening niet
werkt als er sprake is van een signaalverlies
tussen de afstandsbediening en de
warmtestraler.
On -
Stand-by 0 -
High 1
Med 2/3
Low 1/3
Capaciteit Kleur (LED)
Blauw
Paars
Rood
29
ON
STAND-BY
HI
MED
LOW
Fig.5.
5. Haal de daarna schroeven stevig aan.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frico Infradark bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frico Infradark in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0.77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Frico Infradark

Frico Infradark Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Frico Infradark Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info