643646
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
12.A1/A2 DIGITALE ZEITSCHALTUHR MIT ASTROFUNKTION
Programmierbar mit NFC-Technologie durch d ie FINDER
TOOLBOX - App. Herunterladen von Google Play™.
DISPLAY-ANZEIGE
A Einstellungsmenü
B Wochentage (1=Mo...7=So)
C Ferienprogramm
D Hand-Modus (manuelles Ein-/Ausschalten) Kanal A
E Funktionen für Kanal A (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impuls)
F Tag - vorzeitig/verzögert - Sekunden/Minuten
G Funktionen für Kanal B (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impuls)
H Hand-Modus (manuelles Ein-/Ausschalten) Kanal B
I Zeit -CP (Postleitzahl), Jahr, Tag, Monat, Stunden, Minuten,
Sommerzeit ON/OFF, Ferienprogramm (Beginn: Tag/Monat.
Ende: Tag/Monat) Pin on/o, End
L Zeitschaltuhr ohne Versorgungsspannung (Batterie-Betrieb) –
Batteriestand niedrig (mit Versorgungsspannung)
M Löschen
N Programmplätze (max. 50) - IT (Land), CP (die ersten 2 Stellen der
Postleitzahl), Coor (geographische Koordinaten in Grad), N(Nord) /
S(Süd), E(Ost) / W(West), TZ(Zeitzone), Y(Jahr), D(Tag), M(Monat),
H(Stunde), M(Minute), Sommerzeit ON/OFF (EU=Europa − BR=Brasilien
− AU=Australien) Ferienprogramm (Beginn-Ende)
O Programmierung
EINSTELLUNGEN (Beispiel)
2a Einstellung: Land, CP (die ersten 2 Stellen der Postleitzahl), Jahr, Tag,
Monat, Stunde, Minuten, EU (Sommerzeit)
2b Ferienprogramm (Beginn: Tag/Monat. Ende: Tag/Monat), Pin, End
2c Eingabe der geographischen Koordinaten. Beginnen mit 2a, aber
anstatt Land oder Postleitzahl zu wählen, gelangt man durch Betätigen
des Joy-Stick nach unten
zur Anzeige „Coor“. Hier werden nun
die Längen- und Breitengrade sowie die Zeitzone eingegeben.
Breitengrad: Nord-Süd. Längengrad: Ost-West. Zeitzone(TZ)
PROGRAMMIERUNG (Beispiel)
3a ASTRO ON - ASTRO OFF Funktion (18:19 Astro EIN + 10 min.
zeitverzögertes Einschalten - 05:20 Astro AUS + 20 min. vorzeitiges
Ausschalten); Tage: Mo...Fr
3b ON - OFF Funktion (6:25 EIN - 19:15 AUS, Mo, Mi, Fr, So)
3c Impulsfunktion (Um 11:00 ein Impuls von 5 s, Mo, Mi, Fr)
MANUELLER MODUS
4a Manuelles Umschalten ON/OFF (EIN/AUS) Kanal A
4b Manuelles Umschalten ON/OFF (EIN/AUS) Kanal B (nur 12.A2)
4c Hand-Modus für permanentes ON/OFF (EIN/AUS) Kanal A
4d Hand-Modus für permanentes ON/OFF (EIN/AUS) Kanal B (nur 12.A2)
Löschen aller Programme
(Bei Typ 12.A2 getrennt für Kanal A oder Kanal B)
Löschen eines Programms
HINWEIS
- Batterie auswechselbar: BATTERIE CR 2032 (LiMnO
2
) 3V, 230mAh.
Produkt erfüllt Artikel 11, EU Dir. 2006/66/CE.
Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen
- Hintergrundbeleuchtetes Display (nur mit angeschlossener
Versorgungsspannung)
- Kürzester Schaltintervall: 1 Sekunde (Impulsfunktion)
- ASTRO-Zeiten variieren während des Jahres, die Schaltzeiten bleiben
konstant
1
2
3
4
5
6
DEUTSCH
www.ndernet.com
12.A1 - 12.A2
IB12A1VXX - 09/16 - FINDER S.p.A. - 10040 ALMESE (TO) - ITALY
EN 60669-1 / EN 60669-2-1
12.Ax.8.230.0000
U
N
110...230 V AC (50/60 Hz) / DC
U
min
90 V AC / DC
U
max
264 V AC / DC
P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
1 CO (SPDT) (12.A1)
2 CO (DPDT) (12.A2)
16 A 250 V AC
AC1 4000 VA
AC15 (230 V AC) 750 VA
(230V) 2000 W
(230V) 750 W
CFL-LED (230V) 400 W
(–20…+50)°C
IP20
G
A
B
C
D
E
FF
N
O
M
L
I
H
1
12.A1
12.A2
JOYSTICK
B
24 22 21
12.A2.8.230.0000
88.8 mm
60.8 mm
35 mm
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Finder 12.A2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Finder 12.A2 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Finder 12.A2

Finder 12.A2 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 3 pagina's

Finder 12.A2 Gebruiksaanwijzing - English - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info