643646
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
12.A1/A2 DIGITALE ASTRONOMISCHE TIJDSCHAKELKLOK
Programmeerbaar met NFC technologie met de App FINDER
TOOLBOX te downloaden via Google Play™
SYMBOOLVERKLARING DISPLAY
A Instelmenu
B Dagen van de week (1=Ma…7=Zo)
C Vakantieprogramma
D Handmode, handmatig aan- en uitschakelen geactiveerd, kanaal A
E Functies kanaal A (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Puls)
F Dag – voortijdig/vertraagd – seconden/minuten
G Functies kanaal B (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Puls)
H Handmode, handmatig aan- en uitschakelen geactiveerd, kanaal B
(alleen 12.A2)
I Tijd–CP (postcode), jaar, dag, maand, uren, minuten, zomertijd AAN/
UIT, vakantieprogramma (Begin: dag/maand, Einde: dag/maand), PIN
AAN/UIT, Einde
L Tijdschakelklok zonder voedingsspanning (batterijgevoed) – Zwakke
batterij (met voedingsspanning)
M Wissen
N Programmaplaatsen (max. 50) – IT (Land), CP (de eerste 2 cijfers van
de Postcode), Coor (geograsche coördinaten in graden), N(Noord)
/ S(Zuid), E(Oost) / W(West), TZ(Tijdzone), Y(Jaar), D(Dag), M(Maand),
H(Uur), M(Minuten), Zomertijd AAN/UIT (EU=Europa – BR=Brazilië –
AU=Australië), Vakantieprogramma (Begin-Einde)
O Programmeren
INSTELLINGEN (voorbeelden)
2a Instelling: Land, CP (eerste 2 cijfers van de postcode), Jaar, Dag, Maand,
Uur, Minuten, EU (Zomertijd)
2b Vakantieprogramma (Begin: Dag/Maand. Einde: Dag/Maand, PIN, Einde
2c Invoeren van de geograsche coördinaten. Begin met 2a, maar in
plaats van Land of Postcode te kiezen, de joystick naar beneden
bewegen
om bij de aanduiding „Coor“ te komen. Hier worden
de Coördinaten en de tijdzone ingesteld.
Breedtegraad: Noord-Zuid. Lengtegraad: Oost-West. Tijdzone(TZ)
PROGRAMMERING (voorbeelden)
3a Astro ON – ASTRO OFF Functie (18:19 Astro AAN + 10 min vertraagd
inschakelen – 05:20 Astro UIT + 20 min voortijdig uitschakelen);
Dagen: Ma…Vr
3b ON – OFF Functie (6:25 AAN – 19:15 UIT, Ma, Wo, Vr, Zo)
3c Pulsfunctie (om 11:00 een puls van 5 s, Ma, Wo, Vr)
HANDMODE
4a Handmatig ON/OFF (AAN/UIT) kanaal A
4b Handmatig ON/OFF (AAN/UIT) kanaal B (alleen 12.A2)
4c Handmatig permanent ON/OFF (AAN/UIT) kanaal A
4d Handmatig permanent ON/OFF (AAN/UIT) kanaal B (alleen 12.A2)
Wissen van alle programmas (Bij Type 12.A2 gescheiden voor kanaal
A en B)
Wissen van een enkel programma
OPMERKINGEN
- Batterijvervanging: BATTERIJ CR 2032 (liMnO
2
) 3V, 230mAh.
Product voldoet aan Artikel 11, EU richtlijn 2006/66/CE.
Batterijen afvoeren volgens de lokale voorschriften
- Display met achtergrondverlichting (alleen bij aangesloten
voedings spanning)
- Kortste schakeltijd: 1 seconde (bij pulsfunctie)
- ASTRO tijden variëren gedurende het jaar, de vaste schakeltijden
blijven constant
1
2
3
4
5
6
NEDERLANDS
www.ndernet.com
12.A1 - 12.A2
IB12A1VXX - 09/16 - FINDER S.p.A. - 10040 ALMESE (TO) - ITALY
EN 60669-1 / EN 60669-2-1
12.Ax.8.230.0000
U
N
110...230 V AC (50/60 Hz) / DC
U
min
90 V AC / DC
U
max
264 V AC / DC
P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
1 CO (SPDT) (12.A1)
2 CO (DPDT) (12.A2)
16 A 250 V AC
AC1 4000 VA
AC15 (230 V AC) 750 VA
(230V) 2000 W
(230V) 750 W
CFL-LED (230V) 400 W
(–20…+50)°C
IP20
G
A
B
C
D
E
FF
N
O
M
L
I
H
1
12.A1
12.A2
JOYSTICK
B
24 22 21
12.A2.8.230.0000
88.8 mm
60.8 mm
35 mm
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Finder 12.A2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Finder 12.A2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Finder 12.A2

Finder 12.A2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 3 pagina's

Finder 12.A2 Gebruiksaanwijzing - English - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info