• Bij camper fiat ducato 2.3 staat de temperatuurwijzer/naald vaker helemaal boven of onderin. Heb de sensor met stekkertje aan het motorblok laten vernieuwen. Hele tijd goed gegaan, maar bij laatste rit doet het probleem zich weer voor (of helemaal boven of helemaal onderin). Bij die rit viel me op dat bij inschakeling en uitschakeling van dim- of groot licht de wijzer/naald helemaal omhoog of omlaag gaat. Wat is hier het euvel?

    Gesteld op 12-4-2018 om 13:52 in forum Fiat Ducato 230 Misbruik melden
    • Massa van accu en sensor gecontroleerd en goed bevonden. Stekker achter instrumentenpaneel ingespoten, maar blijkt ook geen oplossing. Geantwoord op 15-4-2018 om 12:46

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info