• Ik blijk een ABS lampje te hebben in het dashboard naast de waarschuwingsschakelaar. Nu brand deze niet en de camper staat voor de apk. Deze blijkt onklaar te zijn gemaakt en de led is uit het lampje verwijderd. Camper is vorig jaar nog apk gekeurd? Nu ben ik zelf op zoek naar een nieuw lampje, het gekke is dat ik voor het bouwjaar van de fiat ducato camper (1999) helemaal niet kan vinden dat er abs op geleverd kon worden. Iemand hierover iets bekend?

    Gesteld op 15-4-2018 om 13:30 in forum Fiat Ducato 230 Misbruik melden
    • Hallo, ook onze Knaus-Travelliner met een 2.8TDid motor uit april 1999 is voorzien van een ABS.
      Ze bestaan dus wel. Hebben gelukkig geen probleem hiermee; succes gewenst met uw camper. Geantwoord op 15-5-2018 om 16:23

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info