• HOE stel ik mijn thermostaat in ben weduwe en alleen

  Gesteld op 7-9-2019 om 12:55 in forum Elro KT100 Misbruik melden
  • De KT100 werkt met 3 verschillende Temperaturen; dag- nacht- envorstbeveiligingstemperatuur.
   -Dag instellen: druk eerst op toets zon,en daarna op toets TEMP.
   Temperatuuraanduiding gaat nu knipperen.Door op het zonnetje te drukken zal de temp. met 0,5 graden omhoog gaan.Bij gewenste temperatuur druk op OK en dagtemperatuur is geprogrammeerd.

   -Nachttemperatuur instellen: druk op toets halve maan en daarna op toets TEMP.
   Temperatuur aanduiding gaat nu knipperen.Door op het halve maantje te drukken zal de temperatuur met 0,5 graden omhoog gaan tot max. 30 graden en begint dan opnieuw bij 5 graden.
   Geeft het venster de gewenste temperatuur aan druk dan op OK. De nachttemperatuur is nu geprogrammeerd.

   -Vorstbeveiligingstemperatuur: is vast ingesteld op 7 graden en kan niet gewijzigd worden. Geantwoord op 8-9-2019 om 11:51

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info