Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
DENVER WS-520 - Station météo à écran tactile à 433 MHz
Fonctions et caractéristiques principales
1. Unité principale
Écran LCD avec 3 touches tactiles : (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Affiche l’heure actuelle, format 12/24 heures et °C/°F au choix
Affiche la température et l’humidité intérieures
Affiche la température et l’humidité extérieures
Plage de température intérieure : 0°C ~ + 50°C, plage d’humidité intérieure : 20%~90%
Enregistrement des températures max/min intérieures et extérieures
Vous pouvez connecter jusqu’à 3 capteurs extérieurs (canaux 1 à 3 sélectionnables sur l’unité
principale)
Indicateur d’humidité sur l’écran (représentation graphique)
Indication de l’atmosphère actuelle de la pièce
Peut être placée sur une table à l’aide du support intégré ou accroché au mur à l’aide de des trous
de montage
Batterie : 2xAAA (unité principale) + 2xAA (capteur extérieur). Les piles ne sont pas incluses.
2. Capteur de la télécommande
Affichage de la température et de l’humidité extérieures
Compartiment à piles
Sélecteur des canaux (1-3)
Montage mural - Ce trou permet d’accrocher le capteur à distance à un mur.
Touche° C/° F - Cette touche permet de choisir entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
Allumer et réinitialiser
1) Commencez par insérer les piles dans l’unité principale, puis dans le capteur extérieur. L’écran s’allume
au bout de 3 secondes.
2) Au bout de 3 minutes, l’unité principale indique la température et l’humidité intérieures et extérieures.
3) Après ces 3 minutes, la recherche du signal RF s’arrête sur l’unité principale (si vous souhaitez
connecter des capteurs supplémentaires, vous devez relancer la recherche RF).
4) L’unité de température par défaut est le Celsius et le format de l’heure par défaut est 24 heures
Utilisation des touches et affichage
TOUCHES
UTILISATION
°C/°F/SET CH/▲
Mode standard
Cliquer
Enregistrement des
valeurs Max/Min
Choisir °C/°F Changer de canal
Mise en
attente
Effacer les
enregistrements
Max/Min
Mode de réglage de
l'heure réelle
Réception RF
Mode réglage
de l'heure
Cliquer Diminuer
Confirmer et
commencer le
prochain réglage
Augmenter
Mise en
attente
Diminution en 8
pas/secondes
------------------
Augmentation en 8
pas/secondes
Fonctionnement du bouton
1. TOUCHE °C/°F/SET
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De batterijen zijn met twee weken op, en nu er nieuwe in gedaan maar nu geeft hij alleen de binnen temperatuur aan .wat doe ik fout? Gesteld op 8-10-2020 om 12:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet de buitensensor op een buitenmuur geplaatst worden? Gesteld op 20-4-2020 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zie wel de buitentemperatuur, maar niet de binnentemperatuur. Daar staat alleen LL.L Meerdere keren de batterijen opnieuw geplaats, maar geen resultaat. Gesteld op 25-11-2019 om 17:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Om de tijdsfunctie te bevestgen moet de cf en set toets ingedrukt worden. Waar is de set toets? Gesteld op 11-11-2019 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan op geen enkele manier verbinding maken tussen buiten sensor erbinnen station Gesteld op 23-10-2019 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Denver ws-520 . Krijg geen verbinding met de buiten censor op het display ..geen enkel kanaal Gesteld op 9-9-2019 om 09:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver WS-520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver WS-520 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info