Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
DENVER WS-520 - Touchscreen 433MHz weerstation
Hoofdeigenschappen en specificaties
1. Hoofdeenheid
LCD-display met 3 aanraaktoetsen: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Toont de huidige tijd, 12/24 uur selecteerbaar & °C/°F selecteerbaar
Toont de temperatuur en vochtigheidsgraad binnenshuis
Toont de temperatuur en vochtigheidsgraad buitenshuis
Bereik binnentemperatuur: 0°C~+50°C, vochtigheidsbereik binnenshuis: 20%~90%
Max./min. registraties binnen- en buitentemperatuur
U kunt tot 3 buitensensoren verbinden (kanaal 1-3 selecteerbaar op het hoofdapparaat)
Vochtigheidsindicator op de display (grafische emmer)
Indicatie van de huidige kameratmosfeer
Kan op een tafel worden geplaatst d.m.v. de ingebouwde steun of aan een muur worden
gehangen d.m.v. de montagegaten
Batterij: 2xAAA (hoofdeenheid) + 2xAA (buitensensor). Batterijen niet inbegrepen.
2. Afstandsbedieningsensor
Weergave van temperatuur en vochtigheid buitenshuis
Batterijhouder
Kanaalschakelaar - Selecteer een kanaal (1-3)
Hanger voor muurmontage - Gebruik dit gat om de afstandsbedieningsensor op een muur te
monteren.
°C/°F-toets-Deze toets wisselt tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).
Inschakelen en resetten
1) Plaats de batterijen eerst in het hoofdapparaat en daarna pas in de buitensensor. De display zal na
ongeveer 3 seconden inschakelen.
2) De hoofdeenheid zal na 3 minuten de temperatuur en vochtigheidsgraad zowel binnenshuis en
buitenshuis weergeven.
3) De RF-scan op het hoofdapparaat zal na 3 minuten stoppen (als u dus extra sensoren wilt verbinden,
dan zult u de RF-scan opnieuw moeten starten)
4) De temperatuureenheid is standaard ingesteld op Celsius en de standaard tijdinstelling is 24-uurs
weergave
Toetsbediening en display
TOETSEN
BEDIENING
°C/°F/SET CH/▲
Standaard
modus
Klik
Max./min.
registraties
Schakelaar voor
°C/°F
Schakelaar voor kanalen
Ingedrukt
houden
Max./min.
registraties wissen
Tijdinstellingsmodus
starten
Nieuwe RF-ontvangst
Tijdinstellingsm
odus
Klik Verlagen
Bevestigen en de
volgende instelling
starten
Verhogen
Ingedrukt
houden
Verlagen in 8
stappen/seconden
------------------
Verhogen in
8 stappen/seconden
Toetsbediening
1. °C/°F/SET-TOETS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De batterijen zijn met twee weken op, en nu er nieuwe in gedaan maar nu geeft hij alleen de binnen temperatuur aan .wat doe ik fout? Gesteld op 8-10-2020 om 12:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet de buitensensor op een buitenmuur geplaatst worden? Gesteld op 20-4-2020 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zie wel de buitentemperatuur, maar niet de binnentemperatuur. Daar staat alleen LL.L Meerdere keren de batterijen opnieuw geplaats, maar geen resultaat. Gesteld op 25-11-2019 om 17:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Om de tijdsfunctie te bevestgen moet de cf en set toets ingedrukt worden. Waar is de set toets? Gesteld op 11-11-2019 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan op geen enkele manier verbinding maken tussen buiten sensor erbinnen station Gesteld op 23-10-2019 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Denver ws-520 . Krijg geen verbinding met de buiten censor op het display ..geen enkel kanaal Gesteld op 9-9-2019 om 09:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver WS-520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver WS-520 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info