Dell Dimension 3100 Desktop | 2,67 mb | DeutschInhalt 7
Batterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Austauschen der Batterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Anbringen der Systemabdeckung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5 Anhang
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
System-Setup-Programm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Übersicht
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Aufrufen des System-Setup-Programms
. . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Optionen des System-Setup-Programms
. . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Boot Sequence (Startreihenfolge)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Löschen vergessener Passwörter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Löschen der CMOS-Einstellungen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Reinigen des Computers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Computer, Tastatur und Bildschirm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Maus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Diskettenlaufwerk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
CDs und DVDs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Technischer Support von Dell (nur USA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Definition für Software und Peripheriegeräte,
die von Dell installiert wurden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Definition für Software und Peripheriegeräte
von Fremdherstellern
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
FCC-Hinweise (nur USA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Klasse A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Klasse B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Informationen zur FCC-Identifikation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kontaktaufnahme mit Dell
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende

Dell Dimension 3100 handleiding


Desktop

Aantal vragen:14
Aantal antwoorden:6

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Dell handleidingen


Contact opnemen met Dell

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Dell Dimension 3100 Desktop bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Dell Dimension 3100 in de taal/talen: Deutsch als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.