55291
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/144
Pagina verder
www.dell.com | support.dell.com
Dell™ Dimension™ 3100/E310
Manual del propietario
1234
FlexBay para unidad de disquete
opcional o lector de tarjetas
multimedia
Indicador luminoso de actividad
de la unidad de disco duro
Botón de encendido
Conector de auriculares
Indicador luminoso de actividad
de CD o DVD
Botón de expulsión de CD o DVD
Indicadores luminosos de diagnóstico
Conectores USB 2.0 (2)
Etiqueta de servicio
Conector de alimentación
Conectores USB 2.0 (4)
Conector de vídeo VGA (integrado)
Adaptador de red
Conectores de la tarjeta de sonido
Ranuras para tarjetas
para PCI (2),
PCI Express x1 (1)
Pestillo de liberación
de la cubierta
Modelo DCSM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Dell-Dimension-3100

Zoeken resetten

 • terug zetten naar fabrieks instellingen van een dimention 3100 hoe te doen
  Gesteld op 27-8-2013 om 13:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Using Dell™ PC Restore by Symantec
   NOTE: Dell PC Restore is not available in all countries.
   Use Dell PC Restore by Symantec only as the last method to restore your operating system. PC Restore restores your hard drive to the operating state it was in when you purchased the computer.
   Any programs or files added since you received your computer—including data files—are
   permanently deleted from the hard drive. Data files include documents, spreadsheets, e-mail messages, digital photos, music files, and so on. If possible, back up all data before using PC Restore.
   NOTICE: Using PC Restore permanently deletes all data on the hard drive and removes any applications or drivers installed after you received your computer. If possible, back up the data before using PC Restore.
   To use PC Restore:
   1 Turn on the computer and watch the keyboard status lights.
   2 Immediately upon seeing the lights flash, press <Ctrl><F11>.
   If you do not press <Ctrl><F11> in time, let the computer finish restarting, and then
   restart the computer again.
   NOTICE: If you do not want to proceed with PC Restore, click Reboot in the following step.
   3 On the next screen that appears, click Restore.
   4 On the next screen, click Confirm.
   The restore process takes approximately 6–10 minutes to complete.Advanced Troubleshooting 57
   5 When prompted, click Finish to reboot the computer.
   NOTE: Do not manually shut down the computer. Click Finish and let the computer completely reboot.
   6 When prompted, click Yes.
   The computer restarts. Because the computer is restored to its original operating state, the screens that appear, such as the End User License Agreement, are the same ones that appeared the first time the computer was turned on.
   7 Click Next.
   The System Restore screen appears and the computer restarts.
   8 After the computer restarts, click OK. Geantwoord op 27-8-2013 om 14:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe reset ik mijn PC Gesteld op 6-6-2013 om 18:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb het pas gedaan, gewoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen
   dan ben je dus wel alles kwijt wat je er later zelf opgezet hebt, zowel programma's als data

   Geantwoord op 6-6-2013 om 21:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik krijg mijn cd rom niet meer open, kan iemand mij helpen
  groetjes joke wildh022@wxs.nl Gesteld op 2-9-2012 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een Picture Card uitlezen en opslaan met de dell dimension 3100.?
  Wat is de werkwijze. Gesteld op 26-3-2012 om 15:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag weten hoe groot het werkgeheugen en de hardeschijf zijn Gesteld op 7-12-2010 om 21:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Dimension 3100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Dimension 3100 in de taal/talen: Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 2,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Dell Dimension 3100

Dell Dimension 3100 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 148 pagina's

Dell Dimension 3100 Gebruiksaanwijzing - English - 140 pagina's

Dell Dimension 3100 Gebruiksaanwijzing - Français - 142 pagina's

Dell Dimension 3100 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 142 pagina's

Dell Dimension 3100 Gebruiksaanwijzing - Português - 144 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info