• terug zetten naar fabrieks instellingen van een dimention 3100 hoe te doen

  Gesteld op 27-8-2013 om 13:06 in forum Dell Dimension 3100 Misbruik melden
  • Using Dell™ PC Restore by Symantec
   NOTE: Dell PC Restore is not available in all countries.
   Use Dell PC Restore by Symantec only as the last method to restore your operating system. PC Restore restores your hard drive to the operating state it was in when you purchased the computer.
   Any programs or files added since you received your computer—including data files—are
   permanently deleted from the hard drive. Data files include documents, spreadsheets, e-mail messages, digital photos, music files, and so on. If possible, back up all data before using PC Restore.
   NOTICE: Using PC Restore permanently deletes all data on the hard drive and removes any applications or drivers installed after you received your computer. If possible, back up the data before using PC Restore.
   To use PC Restore:
   1 Turn on the computer and watch the keyboard status lights.
   2 Immediately upon seeing the lights flash, press <Ctrl><F11>.
   If you do not press <Ctrl><F11> in time, let the computer finish restarting, and then
   restart the computer again.
   NOTICE: If you do not want to proceed with PC Restore, click Reboot in the following step.
   3 On the next screen that appears, click Restore.
   4 On the next screen, click Confirm.
   The restore process takes approximately 6–10 minutes to complete.Advanced Troubleshooting 57
   5 When prompted, click Finish to reboot the computer.
   NOTE: Do not manually shut down the computer. Click Finish and let the computer completely reboot.
   6 When prompted, click Yes.
   The computer restarts. Because the computer is restored to its original operating state, the screens that appear, such as the End User License Agreement, are the same ones that appeared the first time the computer was turned on.
   7 Click Next.
   The System Restore screen appears and the computer restarts.
   8 After the computer restarts, click OK. Geantwoord op 27-8-2013 om 14:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info