• Ik heb een Daewoo DF 8100 apparaat. Dit apparaat deed het altijd.. Nu weer eens uit de kast gehaad.. Gaf alleen geluid, geen beeld. zag dat er een pinnetje van de scarterkabel krom was. Nieuwe kabel besteld. Hij deed het eerst niet. Toe een soort antennnekabel erbij gezet tussen tv en apparaat. Hij deed het! De volgende dag wilde ik ermee aan de slag... Hij gaf weer alleen geluid... Ik had er niets aan veranderd... Alle kabels nog eens extra gecheckt.. helaas geen beeld... Heeft u een idee wat ik hieraan kan doen? Ik zou het apparaat graag weer willen gebruiken.. Vriendelijke groet Willeke

    Gesteld op 20-5-2020 om 11:02 in forum Daewoo DF-4100P Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info