• Ik heb een 80L daalerdop mono plus boiler en kan normaal gewoon heel de dag door douchen..
  Vanmorgen toen mijn vrouw na mij wou douchen kwam er geen warm maar koud water uit de kraan.
  het verwarmlampje brande wel...
  stroom eraf gehaald en nu na 2 uur wel weer warm water maar het lijkt net alsof de boiler leeg is en dus niet vol zit met water.
  heb de aanvoer leiding losgehaald en daar staat wel druk op.
  Wat kan dit zijn?

  Gesteld op 11-1-2015 om 13:05 in forum Daalderop Duo Misbruik melden
  • Het vat zal inderdaad leeg geweest hebben. en dan duurt het natuurlijk wel een tijdje voor dat deze is op gewarmd. Geantwoord op 1-6-2015 om 18:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info