648526
6
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
14 • DE
KUNDENDIENST
CTEK bietet einen professionellen Kundendienst: www.ctek.com.
Die neueste Version des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.ctek.com. Per E-Mail:
info@ctek.se, per Telefon: +46(0) 225 351 80, per Fax +46(0) 225 351 95.
BEGRENZTE GARANTIE
CTEK SWEDEN AB gibt dem Ursprungskäufer dieses Produktes diese begrenzte Garantie.
Diese begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie deckt Herstellungs- und
Materialfehler 5 Jahre ab dem Kaufdatum ab. Der Kunde muss das Produkt zusammen
mit dem Kaufbeleg an der Verkaufsstelle einreichen. Diese Garantie wird ungültig, wenn
das Ladegerät geöffnet, unsachgemäß behandelt oder von jemand anderem als von
CTEK SWEDEN AB oder dessen autorisierten Stellvertretern repariert wurde. Eines der
Schraubenlöcher an der Unterseite des Ladegerätes ist versiegelt. Ein Entfernen oder
Bescdigen des Siegels führt zum Erschen der Garantie. CTEK SWEDEN AB gibt aer
dieser begrenzten Garantie keine weiteren Garantien und übernimmt keine Haftung für
weitere Kosten, die über die oben genannten Kosten hinausgehen; d. h. es wird keine
Haftung für Folgeschäden übernommen. Des weiteren ist CTEK SWEDEN AB nicht dazu
verpflichtet, andere Garantien als diese zu geben.
20016444C
CTEK-PRODUKTE SIND GESCHÜTZT DURCH:
Patente Muster Warenzeichen
EP10156636.2 pending RCD 509617 TMA 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM 844303
EP1618643 US D580853 CTM 372715
US7541778 US D581356 CTM 3151800
EP1744432 US D571179 TMA 823341
EP1483817 pending RCD 321216 CTM 1025831
SE524203 RCD 000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM 830545751 pending
EP1716626 pending RCD 001119911- 0001 CTM 1935061 pending
SE526631 RCD 001119911-0002 V28573IP00
US7638974B2 RCD 081244 CTM 2010004118 pending
EP09180286.8 pending RCD 321198 CTM 4-2010-500516
US12/646405 pending RCD 321197 CTM 410713
EP1483818 ZL 200830120184.0 CTM 2010/05152 pending
SE1483818 ZL 200830120183.6 CTM1042686
US76297 74B2 RCD 001505138-0001 CTM 766840 pending
EP09170640.8 pending RCD 000835541-0001
US12/564360 pending RCD 000835541-0002
SE528232 D596126
SE525604 D596125
RCD 001705138-0001
US D29/378528 pending
ZL 201030618223.7
US RE42303
US RE42230
2012–06–04
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek MXS 5.0 POLAR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek MXS 5.0 POLAR in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 3,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek MXS 5.0 POLAR

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek MXS 5.0 POLAR Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info