• Mail groter dan 6 MB krijg ik niet verzonden. Ik gebruik eMClient om mijn mail te versturen. Is er nog iemand die dat probleem heeft met eMClient?

  Gesteld op 17-8-2020 om 18:26 in forum Computer Misbruik melden
  • Die eMclient ken ik niet. Het is blijkbaar een van die kleinere providers die beperkingen opleggen voor het verzenden en ontvangen van e-mails. Mijn schoonbroer heeft skynet met hetzelfde probleem.
   Ik heb Google en tot 25 giga, geen probleem.Ze hebben dan een systeem om het probleem op te lossen.
   De laatste keer dat ik het probeerde functioneerde het niet....
   Met de fotos van mijn Nikon blijft het een probleem dus.
   Oplossing : We transfer....gratis kun je al heelwat verzenden. Indien je betaald kan je echt grote folders
   verzenden. Enig probleem ? Ja, indien je als ik een trage internet verbinding heb en een niet al te snelle
   laptop dan vraagt het veel tijd om uw files en folders te uploaden. Maar efficient zijn ze wel. Geantwoord op 17-8-2020 om 20:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info