• als ik foto,s download hoe krijg ik deze in toevoegen ?.
  bvd huitema

  Gesteld op 1-8-2020 om 18:48 in forum Computer Misbruik melden
  • Beste bvd Huitema
   Er zijn waarschijnlijk meer manieren om het te doen, maar ik doe het zo :
   Bij het downloaden komen de fotos in de folder "downloads"
   Ik heb een externe harde schijf waarop ik een directory aangelegd heb met onder andere een rubriek "Fotos", onder verdeeld in soorten fotos (bloemen, honden,.....Ik klasseer dus de fotos en breng ze van de folder "downloads" naar mijn fotoarchief door een simpele copy/paste-operatie. .
   Ben benieuwd welk systeem je uiteindelijk gaat kiezen, wie weet ka ik er nog wat van leren.
   Met vriendelijk groeten
   Lode Govaert Geantwoord op 1-8-2020 om 19:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info