• Ik heb Wifi KPN.
  Toch bij opstarten Tablet telkens inloggen; vraagt steeds om KPN-Fon.
  Waarom?

  Gesteld op 16-8-2015 om 10:23 in forum Computer Misbruik melden
  • Beste,

   Je hebt bij KPN twee soorten netwerken: het lokale, eigen netwerk en het KPN-Fon netwerk. Indien je thuis bent dien je te verbinden met het lokale eigen netwerk. De naam van dit netwerk staat vaak op de modem/router die je van KPN gekregen hebt. Het KPN-Fon netwerk hoef je thuis niet te gebruiken, maar is bedoeld als je bij een vriend bent en daar een KPN-Fon netwerk actief is. Vervolgens kan je met KPN-Fon internetten na het inloggen met je KPN login gegevens. Echter zal je op deze manier telkens opnieuw moeten inloggen en je hebt een lagere internet snelheid. Op Klik op deze LINK kan je meer informatie over KPN Fon vinden.

   Veel succes!

   Met vriendelijke groet,
   Daniel Koop
   Start Office
   Klik op deze LINK Geantwoord op 3-10-2015 om 15:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info