• hoe herstel ik windows 7 op packard bell imedia s3210

  Gesteld op 21-7-2015 om 07:58 in forum Computer Misbruik melden
  • Uit de gebruikershandleiding:
   Systeem herstellen naar fabrieksinstellingen
   Als uw computer problemen ondervindt die u niet via andere methoden kunt oplossen, dient u het systeem in de originele fabrieksstatus te herstellen. U kunt de herinstallatie uitvoeren via uw harde schijf of de hersteldiscs die u hebt aangemaakt.
   Let op: Dit volledige herstel wist alles van uw harde schijf en installeert daarna Windows en alle software en stuurprogramma's die vooraf op uw systeem waren geïnstalleerd opnieuw.

   Als u toegang kunt krijgen tot belangrijke bestanden op uw harde schijf, maakt u nu een back-up.

   • Als Windows nog werkt, kijkt u hieronder bij “Herstellen vanuit Windows”.
   • Als Windows niet meer werkt en uw originele harde schijf nog werkt, kijkt u bij “Herstellen vanaf de harde schijf bij opstarten” op pagina 52.
   • Als u Windows niet kunt gebruiken en uw harde schijf opnieuw geformatteerd hebt of als u een andere harde schijf hebt geïnstalleerd, kijkt u bij “Herstellen vanaf uw hersteldiscs” op pagina 53.

   Herstellen vanuit Windows
   Windows en alle vooraf geïnstalleerde software en stuurprogramma’s opnieuw installeren:
   1. Klik op Start > Alle programma’s > Packard Bell en klik daarna op Packard Bell Recovery Management. Packard Bell Recovery Management wordt geopend.
   2. Klik op de tab Herstellen en klik daarna op Systeem naar fabrieksstandaard herstellen. Het dialoogvenster Herstel bevestigen wordt geopend.
   3. Klik op Ja en daarna op Start. Een dialoogvenster toont informatie over de harde schijf waarop het besturingssysteem wordt hersteld.
   ----> Let op: Dit proces zal alle bestanden van uw harde schijf wissen.
   4. Klik op OK. Het herstelproces begint met het opnieuw opstarten van uw computer en gaat daarna verder met het kopiëren van bestanden naar uw harde schijf. Dit proces kan even duren; op het Packard Bell Recovery Management-scherm kunt u de voortgang volgen.Als het herstel voltooid is wordt u via een dialoogvenster gevraagd uw computer opnieuw op te starten.
   5. Klik op OK. Uw computer wordt opnieuw opgestart.
   6. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de eerste systeemsetup.

   Herstellen vanaf de harde schijf bij opstarten
   Windows en alle vooraf geïnstalleerde software en stuurprogramma’s opnieuw installeren:
   1. Schakel uw computer in en druk tijdens het opstarten op Alt+F10. Packard Bell Recovery Management wordt geopend.
   2. Klik op Systeem naar fabrieksstandaard herstellen.
   -------> Let op: Dit proces zal alle bestanden van uw harde schijf wissen.
   3. Klik op Volgende om door te gaan. De originele in de fabriek geladen onderdelen van de harde schijf worden hersteld. Dit duurt enkele minuten.

   Herstellen vanaf uw hersteldiscs
   Windows en alle vooraf geïnstalleerde software en stuurprogramma’s opnieuw installeren:
   1. Schakel uw computer in, plaats de eerste systeemhersteldisc in het optische station en start uw computer daarna opnieuw op.
   -------> Let op: Dit proces zal alle bestanden van uw harde schijf wissen.
   2. Druk tijdens het opstarten op F12 om het menu Boot te openen. In het menu Boot (opstartmenu) kunt u selecteren vanaf welk apparaat, bijv. harde schijf of optisch station u wilt opstarten.
   3. Gebruik de pijltoetsen om CDROM/DVD te selecteren en druk daarna op Enter. Windows gaat installeren vanaf de door u geplaatste hersteldisc.
   4. Plaats indien gevraagd de tweede hersteldisc en volg daarna de aanwijzingen op het scherm om het herstel te voltooien. Geantwoord op 23-9-2015 om 23:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info