• hoe kan ik de absorptiekussen schoonmaken

  Gesteld op 22-11-2013 om 17:06 in forum Canon Pixma MP150 Misbruik melden
  • Bij de pixma mp 160 kun je het kussen aan de rechtse kant bereiken en met de nagels los wrikken./ kliksysteem. Je kunt het kussen ( 1 bij 1 cm +-) dan uitnemen en onder lauw tot warm water uitspoelen. Dit kan als het nog niet is ingedroogd, Dan wordt het moeilijk want dan moet je het kussen verhitten om de inkt eruit te krijgen. Ik heb niet gezocht naar vervangkussentjes , dat is ook een optie wellicht. Indien deze niet te krijgen zijn dan zou je het op eigen risico kunnen uitkoken... . Daarna weer terug plaatsen.
   Mijn kleurenkussentje werd helemaal wit en schoon . Mijn zwarte kussentje bleef zwart en de melding herhaalde zich ook nadien.
   Er blijkt ook een electronicafout in de MP160 te zitten , heeft iemand daar nieuws over? Geantwoord op 19-1-2014 om 11:48

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info