• hallo ik heb net een nieuwe zwarte cartridge in de printer gedaan maar de lampjes b en c blijven knipperen ook het driehoekige waarschuwingslampje knippert en de printer print nu geen zwart maar alleen nog de in kleur gedrukte tekst hoe los ik dit op???

  Gesteld op 9-12-2013 om 16:46 in forum Canon Pixma MP150 Misbruik melden
  • ... had ik vorige week ook na het voor de 3e keer bijvullen cartridges.
   Er verscheen zelfs E5 op de display.
   Oplossing: cartridges verwijderd en goedkopere "Trekpleister" cartridges geplaatst.
   En hij print weer uitstekend. Mochten deze weer leeg zijn, dan vul ik eerst de cartridges bij. Geantwoord op 9-12-2013 om 18:44

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info