Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
76
Algemeen
Architectuur Cirrus Logic CS43122 24 Bit 192kHz geschikte
DAC voor links- en rechtsvoor
Cirrus Logic CS52526 24 Bit 192kHz geschikte
CODEC voor surround kanalen + 24 Bit
2-kanaals A/D conversie
Twee TI Aureus DA788 32 Bit DSPs
Anchor Bay ABT2010 video scaler
Aanvullende AD SP-21261 40bits DSP die
24-bits/192kHz ATFTM Upsampling uitvoert
USB Audio 1.0:
16-24 bits 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
96kHz
USB Audio 2.0:
16-24 bits 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
96kHz, 192kHz
Audio-ingangen 8 Line Level Analogue, Tuner (FM/AM),
Expansie, 7.1 Analoge ingang, 5 Digitaal
Co-axiaal, 5 Digitaal Optisch
Video-ingangen 4 composiet, 4 S-video, 3 component video
HDMI-ingangen 5 HDMI (1.4a) + 1 HDMI (1.3c) op het
voorpaneel.
Audio-hoofduitgangen 7 versterkte luidsprekeruitgangen
7.2 Preamp-uitgangen
Hoofd-videouitgang 2 x HDMI (1.4a), ARC tot en met HDMI A
Registratie van audio-uitgangen 2 Lijnniveau-analoog, 2 Digitaal Co-axiaal,
2 Digitaal optisch
Video-uitgangen voor opname 1 Composiet, 1 S-video,
Tuneraansluitingen FM: 75 ohm coaxiaal antenne
AM: 300 ohm lusantenne
Andere aansluitingen 1 ¼" / 6,35 mm koptelefoon/uitgang
(32 tot 600 ohm aanbevolen)
3 IR/zender uitgangen
1 IR ontvanger/ingang (ongemoduleerd)
1 IR/zender/ingang (gemoduleerd)
1 Regelbus ingang-/uitgang
1 RS232C
1 IEC type stroombron
Trigger/uitgangen (A&B) Uit: 0v, Aan 12v @ 100mA max.
Tip - uitgang, Ring - aarding
Zone 2
2.1 Preamp/uitgang
1 Composiet, 1 S-Video, 1 Component video/
uitgang
1 IR/zender/ingang
Optioneel:
SBL/SBR kan worden toegewezen aan zone 2
Stand-by stroomverbruik <0,5 W
Max. stroomverbruik 1700 W
Afmetingen - H x B x D 150 x 430 x 420 mm
Gewicht 17,4 kg (38.3 lbs)
Audio
Uitgangsvermogen Alle kanalen: 200 watt rms per kanaal,
6 ohm (twee kanalen aangestuurd)
Alle kanalen: 170 watt rms per kanaal,
8 ohm (twee kanalen aangestuurd)
Alle kanalen: 120 watt rms per kanaal,
8 ohm (alle 7 kanalen aangestuurd)
THD <0,006% bij 1kHz
Crosstalk <-80dB
Frequentierespons 10Hz - 20kHz ±1dB
S/N-verhouding >90 dB ‘A’-gewogen
Audio-invoerimpedantie / 47k ohm / 175 mV of hoger
Gevoeligheid
Digitale invoerimpedantie 75 ohm (Coaxiaal/S/P DIF)
Toonregeling
– Bass ±10dB @ 100Hz
– Treble +/-10dB bij 10kHz
Tuner
– FM-modus 87.5-108MHz
– AM-modus UK/EU: 522-1620kHz
CU: 530-1710kHz
Video
Videoniveaus/Impedantie
– Composiet (CVBS) 1Vp-p / 75 ohm
– S-Video (S-VHS) Y 1Vp-p / 75 ohm
C 0.286 Vp-p / 75 ohm
– Component Y 1Vp-p / 75 ohm
Cb/Cr 0.75Vp-p / 75 ohm
Pb/Pr 0.75Vp-p / 75 ohm
HDMI
HDMI 1.4a *
EIA/CEA - 861D
HDCP 1.1
* Behalve 751R V2 voorpaneel HDMI, deze is 1.3c.
Alle audiomodi ondersteund, behalve ontvangst van oorspronkelijk Direct Stream
Digital (DSD).
ARC en 3D-TV/deep-colour pass-through ondersteund.
ARC ondersteund op HDMI-uitgang ‘A’.
CEC en HEC niet ondersteund.
Technische specicaties
38

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Polski - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info