Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
74
Conguratie 4 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lh, Rh
Rechts (30°)
Rechts hoog
Links (30°)
Links hoog
Links surround (110°)
Rechts surround (110°)
LFE
Midden
Conguratie 5 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lsr, Rsr
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Links surround (110°)
Surround linksachter
(150°)
Surround rechtsachter
(150°)
Rechts surround (110°)
LFE
Conguratie 6 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lw, Rw
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Links breed (60°)
Links surround (110°)
Rechts surround (110°)
Rechts breed (60°)
LFE
Conguratie 7 - 7.1 kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Ch, Cs
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Links surround (110°)
Midden surround
Rechts surround (110°)
LFE
Midden hoog
Bij het afspelen gaat de 751R V2 ervan uit dat uw luidsprekers ongeveer zijn
opgesteld zoals in de afbeeldingen hieronder.
Midden
Rechts (30°)
Links (30°)
Surround linksachter
(150°)
Surround rechtsachter
(150°)
LFE
Conventional 5.1
Rechts (30°)
Rechts hoog
Links (30°)
Links hoog
Links surround (110°)
Rechts surround (110°)
LFE
Midden
5.1 + Height
Conguration 4
7.1
Conguratie 1
of conguratie 5
Bij 5.1-opstellingen ligt het eenvoudig: de 751R V2 stelt automatisch elke vereiste
DTS-herpositionering in, overeenkomstig een van de 7 mogelijkheden voor deze
opstellingen.
Voor 5.1 + Height voert de 751R V2 ook automatisch DTS speaker-remapping uit,
mapping van de binnenkomende mogelijkheden voor conguratie 4.
Bij 7.1 kunt u twee alternatieve opstelmogelijkheden hebben. Deze komen
overeen met opstellingen 1 en 5, zoals hierboven.
In dit geval moet u de 751R V2 laten weten welke conguratie het best overeenkomt
met uw luidsprekeropstelling. Open daartoe het DTS-HD-luidsprekermenu en
selecteer optie 1 of 5.
Wanneer 5.1 + Height is geselecteerd, is de DTS HD Spkr Remap-functie
permanent ingesteld op Conguratie 4, zoals u zou verwachten.
Advanced Dolby/DTS Setup
Dolby Pro Logic IIx/IIz
Panorama :
Center Width :
Dimension :
Dolby DRC :
DTS HD Spkr Remap :
Return I/O
Off
0
3
Auto
1
Houd er ook rekening mee dat wanneer de inkomende luidsprekerconguratie
en de fysieke luidsprekeropstelling overeenkomen, de 751R V2 geen herindeling
uitvoert.
36

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Polski - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info