Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
70
Alle drie afstellingen zijn een kwestie van persoonlijke voorkeur. Stel zelf
proefondervindelijk vast waaraan u de voorkeur geeft wanneer u Dolby Pro Logic
II of Dolby Pro Logic IIx-decodering gebruikt.
Advanced Dolby/DTS Setup
Dolby Pro Logic IIx/IIz
Panorama :
Center Width :
Dimension :
Dolby DRC :
DTS HD Spkr Remap :
Return I/O
Off
0
3
Off
1
Dynamic range control
Deze instelling regelt het dynamisch bereik van Dolby Digital- of DTS-lmsoundtracks
door dit in vier stappen te comprimeren, teneinde het niveauverschil tussen luide
en zachte scènes van de lm te beperken.
Dit kan prettig zijn wanneer u bijvoorbeeld ‘s avonds laat lms kijkt. Er zijn drie
instellingen mogelijk:
Auto – Er wordt altijd compressie toegepast voor Dolby Digital- en Dolby Digital
Plus-soundtracks. De mate van compressie voor Dolby True HD-soundtracks wordt
bepaald door de soundtrack zelf.
Uit – Geen compressie (het normale volledige dynamisch bereik wordt afgespeeld)
Aan – Er wordt altijd compressie toegepast voor alle Dolby-soundtracks
(gereduceerd dynamisch bereik wordt afgespeeld).
Bronnaam
Het is mogelijk om de standaardbronnamen zoals die op het voorpaneel van het
apparaat worden weergegeven te veranderen.
Selecteer het menu Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu, selecteer dan Input
Name Assign.
Advanced Setup Menus
Advanced Audio
Input Name Assign
Advanced Dolby/DTS
Advanced Audyssey
Trigger A
Trigger B
OSD Setup/SW Version
Return I/O
Om een bronnaam te bewerken, highlight u die in de OSD en drukt u op
Enter. Gebruik dan de volume ▲/▼ op de afstandsbediening om elk teken te
veranderen.
Input Name Assign Menu
BD/DVD :[
Video1 :[
Video2 :[
Video3 :[
REC1 :[
AUX :[
CD :[
REC2 :[
BD/DVD
Video 1
Video 2
Video 3
Recorder 1
Aux
CD
Recorder 2
]
]
]
]
]
]
]
]
Save/Return I/O
Het indrukken van de Enter-knop op de afstandsbediening zorgt dat u naar het
volgende teken gaat of u kunt de en knop gebruiken om één teken vooruit
of terug te gaan.
Zodra u klaar bent, drukt u op de (I/0) knop om de huidige bronnaam op te slaan.
Opname 2/Zone 2 uitvoerkeuze
Selecteer het menu rec.2/Zone 2 Output Select uit het hoofd-OSD-menu.
Rec.2/Zone2 Output Select
Recorder 2 :
Zone 2 :
Return I/O
BD/DVD
Off
Highlight het onderdeel Recorder 2 en gebruik de en de toets om door
de bronnen te bladeren. De bron die u kiest, wordt verstuurd naar de Recorder
2-uitgangen.
OSD installatie/softwareversie
OSD Setup/SW Version Menu
OSD Language:
Firmware: 1.08/1.12/1.04
(MCU/HDMI/DSP)
Return I/O
English
Het OSD kan in verschillende talen worden weergegeven. Om de OSD-taal te
veranderen, selecteert u het menu Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu en
selecteert u dan het menu OSD-Setup/SW version. Selecteer als u de OSD-taal
wilt wijzigen het menu ‘Language’ en selecteer met de pijlen Links en Rechts
de gewenste taal. U kunt kiezen uit Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans,
Italiaans, Noors, Zweeds en Deens. Druk nogmaals op de I/O-toets om het menu
te verlaten en de keuzes op te slaan.
De huidige softwareversies die in uw apparaat zijn geladen, worden ook in dit
menu weergegeven.
Als u een reden hebt om contact op te nemen met onze klantenservice met een
probleem of vraag over uw apparaat is het nuttig om deze nummers aan te geven
als referentie voor ons.
Geavanceerde Dolby-/DTS-afstellingen
De eerste drie afstellingen hebben betrekking op Dolby Prologic II of IIx verwerking
(of post-processing), alleen in de muziekmodus. Indien beschikbaar, zijn lm- en
game-modi vooringesteld, om te voldoen aan de codeerspecicatie of om speciale
effecten te creëren. Deze instellingen hebben in die modi geen effect.
Advanced Dolby/DTS Setup
Dolby Pro Logic IIx/IIz
Panorama :
Center Width :
Dimension :
Dolby DRC :
DTS HD Spkr Remap :
Return I/O
Off
0
3
Auto
1
Panoramamodus - Een Dolby Pro Logic II/IIx modus die de stereoweergave vóór
uitbreidt naar de surround-soundluidsprekers voor een intensere luisterervaring.
Deze modus kan Aan of Uit zijn.
Middenbreedte - De middenweergave kan worden verbreed. Van weergave alleen
door de middenluidspreker (instelling 0), stapsgewijs via weergaveverdeling
tussen het middenkanaal en de linker- en rechterluidsprekers, tot uitsluitend
weergave via de luidsprekers links- en rechtsvoor (fantoommidden, instelling
7). Dit is handig voor het optimaliseren van het geluidsveld links-/rechts-/
middenvoor, voor de beste integratie van de 3 luidsprekers. U kunt dit het best
op het gehoor instellen.
Dimensie - Benadrukt het geluidsveld vóór of achter, zodat dit optimaal voldoet
aan de smaak van de luisteraar, de luidsprekerposities en de grootte van de
ruimte. Bij instelling 0 bevindt het geluidsveld zich het verst vóór, bij 6 het meest
achter.
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Polski - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info