• demonteren van de messen ten behoeve voor het slijpen.

  Gesteld op 8-9-2015 om 09:24 in forum Bosch AHS 480-24 T Misbruik melden
  • Hallo.
   Ik heb dezelfde vraag als jij, Heb je al antwoord gehad en zo ja kan je deze dan aan mij doorgeven.
   Dank voor uw hulp.
   Patrick
   Geantwoord op 22-11-2015 om 16:17

   Waardeer dit antwoord (21) Misbruik melden
  • Heb de schaar niet geheel gedemonteerd. Alleen de schroefjes van het zwaard. Kunt de bladen dan iets verschuiven en uit elkaar "buigen" Met een beetje gevoel kun jede de messen dan met de haakse slijper, slijpen. Is heel goed gelukt. De messen iets naar voren en naar achteren schuiven door aan het wieltje te draaien "Via de "luchtinlaat" Geantwoord op 14-5-2018 om 15:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info