622022
15
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
www.BISSELL.com
15
This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights which may vary from state to state. If you need
additional instruction regarding this warranty or have questions
regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care
by E-mail, telephone, or regular mail as described below.
Limited Five-Year Warranty
Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon
receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or
remanufactured components or products), at BISSELL’s option, free
of charge from the date of purchase by the original purchaser, for
five years any defective or malfunctioning part.
See information below on "If your BISSELL product should require service".
This warranty applies to product used for personal, and not commer-
cial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine
maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage
or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized
repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is
not covered.
BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL’S
LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
Some states do not allow the exclusion or limita-
tion of incidental or consequential damages, so the
above limitation or exclusion may not apply to you.
*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM
THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER
WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES
WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, ARE LIMITED TO THE FIVE YEAR DURATION FROM THE DATE
OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.
Some states do not allow limitations on how long an implied
warranty last so the above limitation may not apply to you.
NOTE: Please keep your original sales
receipt. It provides proof of date of
purchase in the event of a warranty claim.
Other maintenance or service
not included in the manual should
be performed by an authorized
service representative:
Visit BISSELL.com or contact BISSELL Consumer Care to locate a
BISSELL Authorized Service Center in your area.
If you need information about repairs or replacement parts, or if you
have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.
Website:
www.BISSELL.com
Or Call:
BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691
Monday – Friday 8am - 10pm ET
Saturday 9am - 8pm ET
Sunday 10am - 7pm ET
Warrty Service
Please do
not return
this product
t o t h e s t o r e .
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bissell Powerglide-deluxe 1306 SERIES bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bissell Powerglide-deluxe 1306 SERIES in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info