• Sinds kort kan ik de Canadese klassieke muziekzender The New Classic FM 96.3 niet meer via mijn Argon Stream 2 beluisteren. Alle andere stations functioneren prima. Wat kan de oorzaak zijn?
  Graag uw antwoord a.u.b. Bij voorbaat dank

  Gesteld op 26-2-2018 om 14:59 in forum Argon Stream 2 Misbruik melden
  • Klik op deze LINK

   Account aanmaken en zien of je daar iets verder mee komt. Anders ticket inschieten via dat forum om je station te laten toevoegen. Aangezien dat weer via hun externe partij loopt duurt dat enige tijd soms dagen soms langer.

   Geantwoord op 26-2-2020 om 14:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info