• Ik heb een afwasmachine Aeg favorit 85060 vi
  Sinds kort blijft hij nat, wordt niet warm en droogt niet meer, ik heb uit dit forum begrepen dat het een soldering op de printplaat is.
  Maar hoe demonteer ik de deur om bij de printplaat te komen welke schroeven moet ik losdraaien ? Wie kan me helpen of heeft een tekening van wat ik moet demonteren ?

  Gesteld op 27-11-2014 om 14:43 in forum Aeg-electrolux favorit 85060 vi Misbruik melden
  • Wij hebben hetzelfde probleem. Heeft u inmiddels al een antwoord ontvangen van iemand anders of is het probleem niet opgelost. We horen graag van u. Geantwoord op 14-11-2015 om 12:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info