• ik wik horizon rechtzetten en vervolgens bijsnijden. het lukt me niet - hoe doe ik dat ? theo

  Gesteld op 22-9-2014 om 11:56 in forum Adobe Photoshop 7 Misbruik melden
  • hallo,
   in je keuzemenu met o.a. de crop-tool staat er een functie genaamd "eyedropper tool'. Klik hier rechts op en je krijgt 3 keuzemogelijkheden: eyedropper, color sampler en Measure tool. Klik op deze laatste tool en trek vervolgens een lijn op de lijn in je foto die je horizon moet worden.

   klik vervolgens in Image > rotate canvas > arbitrary. In het vakje met het cijfer zal een cijfer staat dat overeenkomt met de hellingshoek van het lijntje dat je zonet hebt getrokken op je foto. Klik op OK en je lijntje word vervolgens recht getrokken.

   hopelijk is mijn uitleg niet te chaotisch en lukt het!

   mvg,
   Simon CAMPS Geantwoord op 9-1-2016 om 16:43

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info