Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wil op 1 computer werken met Photoshop 11 en als ik die versie onder de knie heb wil ik Elements 2019 + Premiere 2019 naast PE 11 aanschaffen en gebruiken zonder dat PE 11 wordt overschreven. Volgens een korte handleiding van Adobe bij PE 11 zou dat mogelijk.moeten zijn.

  Ze zeggen er het volgende over in een korte handleiding bij PE11::
  "U kunt meer dan 1 versie van PE op uw computer installeren. PE verwijdert of vervangt vorige versies van PE niet automatisch. Een eerdere versie van PE hoeft niet te worden verwijderd. U kunt eerdere versies van PE verwijderen wanneer u comfortabel kunt werken met de meest recente versie van de software".

  Wie heeft iemand hiermee praktijkervaring en hoe kan ik in PE 2019 aangeven dat PE11 niet mag worden verwijderd of overschreven? Dat wordt in de handleiding namelijk niet vermeld. Gesteld op 8-1-2019 om 21:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik werk met photoshop CC . Als ik een punttekst wil typen en ik klik op de T dan komt er lorem ipsum in plaats van het lijntje voor de eerste letter. Ik wil niet met die lorem ipsum werken. Watmoet ik doen? Gesteld op 26-12-2018 om 04:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Adobe Fotobewerking

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info