• ET DRONGEN
    Ik ontving gisteren 22/04/2019 voor het eerst de ADLER Europe. Op het eerste zicht een zeer mooi toestel voor de prijs, maar ik zocht mij gek naar de plaats waar het water moet afgelaten worden,als men het toestel wil verplaatsen,zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing onder punt 18 ( tekst = verwijder het water uit de machine door de dop los te draaien die zich onder de basis bevindt voordat het apparaat na het gebruik opgeborgen wordt. Er is gewoon geen aftapdop aangebracht. Hoe kan ik dat alsnog oplossen ? Zijn er nog personen met hetzelfde probleem ? Kan men zich beroepen op garantie of compensatie ?

    Gesteld op 23-4-2019 om 09:04 in forum Adler AD 7906 - Air cooler 3in1 Misbruik melden
    • je kunt het pompje in de waterbak onderin losmaken door de twee lipjes die hem vasthouden te verdraaien. Daarna kun je de waterbak er in zijn geheel uittrekken. Geantwoord op 23-4-2019 om 16:07

      Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info