• Ik Gerard Wassenberg heb een vraag over Aicooler ADLEN europe AD7906
  Ben aan zoeken hoe ik het water uit het bakje krijg aan de onderkant zit niks
  Om het water uit het bakje te gooien

  Gesteld op 1-7-2018 om 10:46 in forum Adler AD 7906 - Air cooler 3in1 Misbruik melden
  • L.S. Als het goed is zit er een klein wit/transparant plastic afsluitdopje. Daar kan je dus het water weg laten lopen.Waar ik ook even voor wil waarschuwen is dat als het filter teveel verzadigd is met vocht het water op de vloer gaat lekken. Ben zelf al dagen op zoek naar een leverancier van filters voor de Adler 7906. Tot nu toe zonder resultaat. Geantwoord op 1-7-2018 om 14:04

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info