• Tussen alle vragen lees ik veel over een defecte driewegklep, ik zou graag nog het volgende erover weten:

  1. hoe smeer ik de klep? moet deze daarvoor gedemonteerd en is aftappen ketel nodig? Alleen ketel aftappen of hele systeem met radiatoren?

  2. driewegklep heeft grofweg 2 delen: kop en deel daaronder. Zit het defect altijd in die kop? (membraan, bewegende delen) of zit daaronder ook nog een mechanisch/bewegend deel?

  Gesteld op 7-2-2014 om 08:50 in forum AWB Thermomaster 23.28W Misbruik melden
  • Het antwoord op de 1e vraag staat bij antwoord op 10 jan. Je hoeft alleen het pinnetje te bespuiten, en bij mij was het probleem toen opgelost, dus niks aftappen of demonteren. Vraag 2 weet ik ook niet! Geantwoord op 8-2-2014 om 11:32

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info