• Hoe kan ik de zelflerende functie instellen?

  Gesteld op 30-11-2012 om 11:53 in forum ATAG WiZe Misbruik melden
  • Dat wil ik ook heel graag weten. Er is nergens iets te vinden hierover. Ik heb een email naar Atag gestuurd in de hoop dat zij de geheime code verstrekken. Geantwoord op 14-12-2012 om 13:16

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden
  • 10 seconden op menu drukken je komt dan in installateursmenu. Druk op tweede knop. ZET.
   Blader dan met 4 de knop naar beneden. tot je de tekest opstoken ziet.
   1 = zelflerend, CV schakelt eerder in (stijging in °C/uur is variabel).... 3 1-3*
   2 = vaste stijging van 3°C/uur
   3 = UIT Geantwoord op 26-10-2014 om 19:51

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info