• Kan ik een voorgeprogrammeerd weekprogramma zo aanpassen dat het niet weer verdwijnt als ik een ander programma kies? Nu blijven de door mij gekozen instellingen alleen van kracht tot ik een ander programma kies. Als ik dan terug wil naar het vorige programma staat dat weer op de fabrieksinstellingen.

  Gesteld op 5-10-2012 om 18:48 in forum ATAG WiZe Misbruik melden
  • NEEN! Ik heb gebeld naar ATAG 03/641.64.40. Een kille professionele man aan de telefoon vertelde mij dat dit beslist niet kan, maar ook niet nodig is. Toch??? Eigenaardige vraag die ik stelde. Dat kan toch geen enkele klokthermostaat??? Toch wel. Dit is de 4e thermostaat waar ik persoonlijk mee te maken heb, maar wel de eerste waarbij dit NIET kan. Voor ATAG is het simpel: je programmeert je thermostaat maar één keer, en dat moet dan maar goed zijn voor de rest van je leven. Verder gewoon afzetten, of via timer tijdelijk een andere temperatuur instellen.
   Wat kan het leven toch eenvoudig zijn... Geantwoord op 16-12-2012 om 18:14

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden
  • Mijn probleem is dat de beschrijving zo onduidelijk is, dat ik er niet uitkom. Hoe los ik dit op? Nu moet ik handmatig te werk gaan. Ik wil alles opschonen en opnieuw beginnen. Hoe doe ik dat? Graag eenvoudige handleiding. Geantwoord op 15-10-2013 om 11:50

   Waardeer dit antwoord (27) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info